Xe open bus TM Brother


TM BROTHER

Khởi hành và về tại khu phố Tây.

Tuyến  Sài Gòn - Mũi Né
Xuất phát: 8h và 20h. 220km, khoảng 5 tiếng.

Tuyến  Sài Gòn - Nha Trang
Xuất phát  8h và 20h. 450km, khoảng 10 tiếng. Có ghé qua Mũi Né.

Tuyến  Sài Gòn - Đà Lạt
Xuất phát 8h sáng. 300km, khoảng 6 tiếng. Có dừng tại Bảo Lộc.

Tuyến  Mũi Né - Nha Trang
Xuất phát 8h và 20h. 225km, khoảng 4 tiếng. Dừng chân tại Cà Ná.

Tuyến Mũi Né - Đà Lạt.
Xuất phát 8h sáng. 265km, khoảng 5 tiếng.

Tuyến  Đà Lạt - Nha Trang
Xuất phát 7h30 sáng. 215km, khoảng 5 tiếng.

Tuyến Nha Trang - Hội An
Xuất phát 7h tối. 550km, khoảng 15 tiếng. Dừng Sông Cầu và Sa Huỳnh.

Tuyến  Hội An - Huế
Xuất phát 8h và 14h. 120km, khoảng 4 tiếng. Dừng Lăng Cô, Hải Vân.

Tuyến  Huế - Hà Nội
Xuất phát 19h. 750km, khoảng 16 tiếng.

Tuyến Sài Gòn - Phnompenh.
Xuất phát 8h và 13h. Giá 10USD.

CÁC ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH

Sài Gòn: 228 Đề Thám. Tel: (08) 3837 7764.
Đà Lạt: 58 Trương Công Định. Tel: (063) 382 83 83.
Mũi Né: Km 13 Hàm Tiến. Tel: (062) 384 7359.
Nha Trang: 34 Nguyễn Thiện Thuật. Tel: (058) 352 3556.
Hội An:  52 Trần Hưng Đạo. Tel: (0510) 386 1203.
Huế:  23 Đội Cung. Tel: (054) 382 9456
Hà Nội: 461 Trần Khắc Chân. Tel: (04) 36250739.
  TUYẾN XE PHỔ BIẾN
Comments