Xe open bus Camel


 
HÀ NỘI - HUẾ:

Khởi hành: 06:30 - Đến: 08:00
   

HUẾ - HỘI AN:

Khởi hành: 08:00 - Đến: 12:00
Khởi hành: 02:00 - Đến: 05:00


HỘI AN - NHA TRANG:

Khởi hành: 07:00 - Đến: 06:00
Khởi hành: 07:30 - Đến: 06:30
   

NHA TRANG - ĐÀ LẠT:

Khởi hành: 08:00 - Đến: 01:30


NHA TRANG - SÀI GÒN:

Khởi hành: 08:00 - Đến: 06:00
Khởi hành: 08:30 - Đến: 06:00


ĐÀ LẠT - SÀI GÒN:

Khởi hành: 08:00 - Đến: 03:00

 TUYẾN XE PHỔ BIẾN
Comments