Xe chất lượng cao Kalong


 
KA LONG

Tuyến  Hà Nội - Móng Cái
Xe ghế nằm, giường nằm cao cấp. Có nhiều xe chạy nhiều giờ khác nhau và liên hệ đặt vé theo từng xe như sau: 
 
Xuất bến Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 21h30 ngày lẻ âm lịch.
Xuất bến Móng Cái lúc 22h40 ngày chẵn âm lịch.
Điện thoại 0904.910.675 - 0168.618.6186 - 0982.620.969 - 0983.297.686.
 
Xuất bến Mỹ Đình 19h.
Xuất bến Móng Cái 18h.
Điện thoại: 0974.007.988 - 0936.958.886. Xe giường nằm.
 
Xuất bến Mỹ Đình 19h30 các ngày lẻ âm lịch. 
Xuất bến Móng Cái 19h30 các ngày chẵn âm lịch.
Điện thoại: 0979.857.857
 
Xuất bến Mỹ Đình 19h30 các ngày lẻ âm lịch. 
Xuất bến Móng Cái 19h các ngày chẵn âm lịch.
Điện thoại: 0913.535.528 - 0909.356.668

Xuất bến Mỹ Đình 20h30. Xuất bến Móng Cái 22h.
Điện thoại: 01222.395.395 - 0982.844.799.

Xuất bến Mỹ Đình 20h30. 
Xuất bến Móng Cái 22h. Xe giường nằm cao cấp.
Điện thoại: 0982.844.799 - 01222.395.395
 
Xuất bến Mỹ Đình 19h30 các ngày chẵn âm lịch. 
Xuất bến Móng Cái 19h30 các ngày lẻ âm lịch. Xe ghế nằm cao cấp.
Điện thoại: 0979.857.857
 TUYẾN XE PHỔ BIẾN
Comments