Tuyến xe Đà Lạt - Mũi Né


 • Tâm Hạnh

Tuyến Đà Lạt – Mũi Né (245km)

Đà Lạt: 68 Trương Công Định.

Điện thoại: (063) 382.83.83.

Mũi Né: 88 Nguyễn Đình Chiểu.

Điện thoại: (062) 384.7561 – 384.7560.

Phan Thiết: Gần KS Phú Gia, đường Tôn Đức Thắng. Điện thoại (062) 3833277.


• Sinh Café

Mỗi ngày có một chuyến đi từ Đà Lạt – Phan Thiết, khởi hành vào lúc 7h30’

Mũi Né:

144 Nguyễn Đình Chiểu – (062) 3847542

Đà Lạt:

4A Bùi Thị Xuân – 063.3822663 – 3836702


 TUYẾN XE PHỔ BIẾN
Comments