Visa‎ > ‎

Bảng giá gia hạn Visa nhập cảnh tại Đà Nẵng

                                Bảng giá gia hạn visa nhập cảnh Nội Bài và Đà Nẵng

(Cập nhật 26/2/2016)

(giá có thể thay đổi mà ko báo trước. xin quý khách cập nhật lại khi có hồ sơ)

 

I.                   Khách nhập cảnh nội bài & hữu nghị 


 

LT1T

LT3T

3TNL

NƠI CẤP

 

LẦN 1

LẦN 2

LẦN 1

LẦN 2

LẦN 1

LẦN 2

Quốc tịch thường

140$ ( 5)

170$ ( 1)

250$ ( 5)

275$ ( 1)

325$ ( 5)

345$ ( 5)

TPHCM

Quốc tịch thường

 

 

245$

 

325$

 

HÀ NỘI

Quốc tịch Hàn Quốc

140$ ( 5)

140$ ( 5)

250$ ( 5)

270$ ( 5)

325$ ( 5)

345$ ( 5)

 

Quốc tịch Trung Quốc

140$ ( 1)

140$ ( 1)

250$ ( 1)

270$ ( 1)

325$ ( 5)

345$ ( 5)

 

Quốc tịch

Trung Quốc Công vụ

 

 

130$

 

-

-

-

-

 

Quốc tịch Ấn Độ

 

190$ ( 1)

 

 

310$ ( 1)

 

 

365 ( 1)

 

 

 1.      Ký hiệu DN

Chú ý: DN Hà Nội cấp

-       Hộ chiếu gốc + visa gốc đang sử dụng là DN

-       Áp dụng cho khách> 18 tuổi, < 18 tuổi phải có Bố Mẹ đi cùng

-       Thời gian thực hiện: 07-08 ngày làm việc

Ø  Nếu có công ty bảo lãnh từ Hà Tĩnh ra phía Bắc:

1T1L

110$ (22)

LT3T

210$ (22)

3TNL

285$ (22)

 

2.      Cấp mới cho khách có miễn thị thực song phương (Asean) và nhập cảnh ở Hà Nội

 

Không bảo lãnh

Có bảo lãnh

 

CM1T

CM3T1L

CM3TNL

CM1T

CM3T1L

CM3TNL

 

140$ (22)

210$ (22)

250$ (22)

110$

170$

210$

Chú ý

 

TQ kể từ ngày nhập cảnh

 

 

TQ kể từ ngày nhập cảnh

 

 

3.      Khách có thẻ tạm trú Hà Nội cấp - mới nhập cảnh

 

CM 1T1L

CM 3T1L

CM 3TNL

 

Tp.Hcm cấp

Tp.Hcm cấp

Tp.Hcm cấp

Quốc tịch thường

175$ (1)

275$ (1)

325$ (1)

Quốc tịch Hàn Quốc

175$ (1)

275$ (1)

325$ (1)

Quốc tịch Trung Quốc

175$ (1)

275$ (1)

325$ (1)

Quốc tịch

Trung Quốc Công vụ

-

 

-

 

-

Quốc tịch Ấn Độ

-

-

-

 

 

 

 

 

 

4. Ký hiệu DL  ( visa cấp TP.HCM )


I. Ký hiệu du lịch (Nhập cảnh Nội Bài)

 

1T1L

3T1L

3TNL

 

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Lần 2

 

Quốc tịch thường ( Gốc 1 T )

110 $ (1)

call

call

call

call

call

Quốc tịch thường ( Gốc 3 T )

150 $

 

call

call

call

call

QT thường , visa đầu tiên

 

 

call

call

call

call

Quốc tịch Hàn Quốc( Gốc 1 T )

110$ (1)

 

call

call

call

call

Quốc tịch Hàn Quốc( Gốc 3 T )

150 $

call

call

call

call

call

QT Hàn Quốc ,visa đầu tiên

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Trung Quôc + còn hạn+ chưa gia hạn Gốc 1T           ( hộ chiếu đầu G)

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Trung Quôc + còn hạn+ chưa gia hạn Gốc 1T           ( hộ chiếu đầu E)

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Trung Quôc gốc 3T    ( hộ chiếu đầu G)

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Trung Quôc gốc 3T     ( hộ chiếu đầu E)

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Ấn Độ

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch ISRAEL

call

call

call

call

call

call


II. Nhập cảnh Đà Nẵng

1. Kí hiệu DN (NHẬP CẢNH ĐÀ NẴNG)


 

LT1T

LT3T

3TNL

NƠI CẤP

 

LẦN 1

LẦN 2

LẦN 1

LẦN 2

LẦN 1

LẦN 2

Quốc tịch thường

130$

150$

210$

230$

285$

305$

TPHCM

Quốc tịch thường

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI

 

Qt thường

120$

 

 

 

 

 

Bình Dương & Đồng Nai

 

Qt thường

 

 

 

 

 

 

Lào Cai

Quốc tịch Hàn Quốc

130$

150$

210$

230$

285$

305$

 

Quốc tịch Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

 

Quốc tịch

Trung Quốc Công vụ

 

 

 

 

 

 

 

Quốc tịch Ấn Độ

 

 

 

 

 

 

  

2. Kí hiệu DL (NHẬP CẢNH ĐÀ NẴNG)

 

1T1L

3T1L

3TNL

 

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Lần 2

Quốc tịch thường ( Gốc 1 T )

call

 

call

call

call

call

call

Quốc tịch thường ( Gốc 3 T )

call

call

call

call

call

call

QT thường , visa đầu tiên

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Hàn Quốc( Gốc 1 T )

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Hàn Quốc( Gốc 3 T )

call

call

call

call

call

call

QT Hàn Quốc ,visa đầu tiên

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Trung Quôc + còn hạn+ chưa gia hạn Gốc 1T           ( hộ chiếu đầu G)

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Trung Quôc + còn hạn+ chưa gia hạn Gốc 1T           ( hộ chiếu đầu E)

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Trung Quôc gốc 3T    ( hộ chiếu đầu G)

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Trung Quôc gốc 3T     ( hộ chiếu đầu E)

call

call

call

call

call

call

Quốc tịch Ấn Độ

call

call

call

call

call

call

 

5.      Miễn visa – Đơn Phương

LT15 ngày

call

Hà Nội cấp

CM1T

call

Tp.Hcm cấp

CM3T1L

call

Tp.Hcm cấp

CM3TNL

-

Tp.Hcm cấp


Miễn thị thực 5 năm (Hà Nội)

MTT5N

call

 

6. Thẻ tạm trú cho người lao động có GPLĐ hoặc chủ Đầu tư ở Hà Nội

Thẻ 1 năm

call

Thẻ 2 năm

call


CHÚ THÍCH:

LT1T: visa lưu trú 1 tháng

- LT3T: visa lưu trú 3 tháng

- 3TNL: visa lưu trú 3 tháng nhiều lần

- CM1T: cấp mới 1 tháng

- CM3T1L: cấp mới 3 tháng 1 lần

- CM3TNL: cấp mới 3 tháng nhiều lần

- GỐC 1T: gốc 1 tháng

- GỐC 3T: gốc 3 tháng

- MTT5N: miễn thị thực 5 năm

- LT15 ngày: lưu trú 15 ngày


Công Ty  TNHH Du Lịch Bảo Ngọc

Địa chỉ : 88 Trần Hữu Trang , P.10 , Q.Phú Nhuận    

Liên hệ :  08.38.452.850 - 0918126190 - 0916926190

Email: visabaongoc@gmail.com 

Website: www.visabaongoc.com


Comments