Vé tàu‎ > ‎

Giờ tàu Hà Nội- Thái Nguyên

Chiều Long Biên- Quán Triều

Mác tàu

Giờ tàu

 

QT91

14: 35

Chiều Quán Triều- Long Biên

QT92

7:00


TAGS: tàu long bien quan trieu, tau quan trieu long bien, gia ve di quan trieu, ve re nhat di quan trieu, tau ngoi mem di quan trieu, tau ngoi cung tu quan trieu ve long bien, di quan trieu thi di ga nao, cac chuong trinh du lich di quan trieu, ve tau quan trieu