Vé tàu‎ > ‎

Giờ tàu Hà Nội- Đồng Đăng

Chiều Yên Viên- Hạ Long

Mác tàu

Giờ tàu

 

R157

4: 46

Chiều Gia Lâm- Đồng Đăng

DD3

6:00

Chiều Hạ Long- Yên Viên

R158

13:20

Chiều Đồng Đăng- Gia Lâm

DD4

13:05

 TAGS: ve tau ha noi dong dang, ve tau dong dang- ha noi, ve tau ha long yen vie, tau dong dang gia lam, di dong dang khoi hanh o ga gia lam, di ha long tu ga yen vien, gia tau ngoi cung di dong dang, ve tau nam di dong dang, cac loai ve di dong dang, chuong trinh du lich di ha long, tour ha long, du lich ha long