Thuê xe‎ > ‎

Bảng giá thuê xe tại Hội An

 

Tuyến đường

Xe 4 chỗ

Xe 7 chỗ

Xe 16 chỗ

Đưa/đón (sân bay/ga Đà Nẵng)-Furama/ Sandy Beach Resort

168

192

216

Đưa/đón (sân bay/ga Đà Nẵng)-Đà Nẵng

144

168

192

Đưa/đón (sân bay/ga Đà Nẵng) về Hội An

216

240

264

Đà Nẵng - Hội An dừng Bảo Tàng Chàm; Ngũ Hành Sơn

336

360

384

Đưa/đón Furama- Hội An tham quan Bảo Tàng Chàm; Ngũ Hành Sơn; Hội An

420

456

480

Đà Nẵng- Hội An (1 ngày)

540

600

720

Đà Nẵng- Hội An- Mỹ Lai (Q.Ngãi)- Đà Nẵng (1 ngày)

980

1.140

1.260

Đà Nẵng- Hội An- Huế (2 ngày/ 1 đêm)

1.380

1.500

1.620

Đà Nẵng- Hội An- Huế (3 ngày/ 2 đêm)

1.620

1.740

1.860

Đà Nẵng- Hội An– Mỹ Sơn- Huế (3 ngày/ 2 đêm)

1.980

2.100

2.280

Đà Nẵng- Hội An- Huế (4 ngày/ 3 đêm)

1.860

1.980

2.100

Đà Nẵng- Hội An- Mỹ Sơn- Huế (4 ngày/ 3 đêm)

2.160

2.280

2.460

Đà Nẵng- Mỹ Sơn (1/2 ngày)

540

600

660

Đà Nẵng- Mỹ Sơn- Hội An trong ngày

660

720

780

Đà Nẵng- Hội An- Huế- Phong Nha 5 ngày/ 4 đêm

3.120

3.300

3.480

Đà Nẵng- Hội An- Huế- DMZ 4 ngày/ 3 đêm

3.280

3.000

3.180

Đà Nẵng- Hội An- Huế- DMZ 5 ngày/ 4 đêm

3.180

3.300

3.480

Đón Đà Nẵng đưa đi Huế city tour hoặc ngược lại

900

960

1.020

Hội An- Huế (1 chiều)

840

900

960

Hội An- Huế (1 chiều), dừng tham quan Bảo Tàng Chàm; Ngũ Hành Sơn

960

1.020

1.080

Hội An- Huế (1 chiều) + city tour Huế

1.020

1.080

1.140

Hội An- Huế (1 chiều), Ngũ Hành Sơn; Bảo Tàng Chàm + city tour Huế

1.140

1.200

1.320

Hội An- Huế city tour- Hội An (1 ngày)

1.200

1.260

1.380

Hội An- Mỹ Sơn- Hội An

384

420

456

Hội An- Mỹ Sơn– tiễn sân bay/ga Đà Nẳng

540

600

660

Hội An- Mỹ Sơn- Huế

1.140

1.200

1.320

Hội An– Mỹ Lai (Quảng Ngãi)- Hội An

840

960

1.080

Hội An– Qui Nhơn (1 chiều)

1.980

2.100

2.280

Hội An– Nha Trang (1 chiều)

2.820

3.000

3.240

Lưu đêm khi không có chương trình tham quan

180

180

240

Khách sạn tại khu vực biển Thuận An (Huế) phụ thu

60

60

120

Comments