Thuê xe‎ > ‎

Bảng giá thuê xe tại Đà Nẵng

STT

 

Lộ trình

 Tg. (Ngày)

Đơn giá/ Loại xe (Nghìn đồng / 01 Xe )

4 chỗ

7 chỗ

16 chỗ

24 chỗ

35 chỗ

45 chỗ

01

NộI thành Đà Nẵng

01

450

550

600

700

850

1.000

02

Đám cưới nội thành ĐN ( Có trang trí kết hoa)

01

500

550

550

700

850

1.000

03

Đón Sbay/ Ga Đà Nẵng - KS Trung t âm ĐN or NL

01 chiều

180

250

250

350

450

550

04

Đà Nẵng - Non Nước - HộI An - Đà Nẵng

01

500

550

600

750

950

1.200

05

Đà Nẵng - HộI An - Mỹ Sơn - Đà Nẵng

01

650

750

800

1.000

1.300

1.500

06

Đà Nẵng - Bà Nà - ĐN

02

950

1.100

1.150

Xe>16 chỗ không lên đỉnh được

07

Đà Nẵng - Bà Nà - ĐN

01

700

850

850

08

Đà Nẵng - Tam Kỳ - ĐN

01

600

700

750

900

1.100

1.400

09

Đà Nẵng – Tiên Phước - Đà Nẵng

01

750

950

1.000

1.250

1.500

1.950

10

Đà Nẵng - Chu Lai – Đà Nẵng

01

750

950

1.000

1.300

1.550

2.000

11

Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đà Nẵng

01

950

1.000

1.000

1.600

1.800

2.200

12

Đà Nẵng - Quy Nhơn - Đà Nẵng

02

1.950

2.200

2.300

2.900

4.700

6.100

13

Đà Nẵng - Lăng Cô- Đà Nẵng

01

500

600

700

850

1.000

1.250

14

Đà Nẵng - Suối Voi- Đà Nẵng

01

700

800

850

1.050

1.450

1.650

15

Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng

01

900

1.000

1.000

1.450

1.800

2.300

16

Đà Nẵng - Huế (đổ khách 1 chiều) hoặc ngược lại

01 chiều

700

750

800

1.100

1.600

2.000

17

Đà Nẵng - Quảng Trị - Đà Nẵng

01

1.100

1.350

1.400

1.700

2.200

2.800

18

Đà Nẵng - Huế - Thanh Tân - Đà Nẵng

01

1.150

1.250

1.250

1.600

1.950

2.450

19

Đà Nẵng - Bạch Mã - Thanh Tân - Đà Nẵng

02

1.750

2.000

2.100

2.650

xe>16 kg lên đỉnh

20

Đà Nẵng - Phong Nha - Đà Nẵng

02

2.000

2.200

2.300

3000

4.500

5.700

21

Đà Nẵng - Phong Nha - Huế - ĐN

03

2.400

2.750

2.900

3.800

5.450

7.700

22

Đà Nẵng – Lao Bảo - Đà Nẵng

02

1.900

2.200

2.300

2.900

3.900

5.200

23

Đà Nẵng - Lao Bảo - Thanh Tân - Đà Nẵng

02

2.150

2.400

2.550

3.200

4.200

5.500

24

Đà Nẵng - Quảng Bình

01 chiều

1.600

1.900

2.000

2.500

3.000

3.900

25

Đà Nẵng - Lao Bảo - Phong Nha - Đà Nẵng

03

2.800

3.250

3.500

4.300

5.800

7.950

Comments