Khách sạn tại Vũng Tàu


 Khách sạn Cap Saint Jacques (Vũng Tàu)  ***

169 Thuỳ Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 807 068/859 519

Fax:            (84-64) 818 026

Số phòng:   132

Giá (US$):   45-140

Khách sạn Công Đoàn Vũng Tàu  **

4 Trần Hưng Đạo, phường 3, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 530 666/ 856 500/ 810 359

Fax:            (84-64) 530 584

Số phòng:   125

Giá (US$):   12-30

Khách sạn Điện Lực  **

147 Phan Chu Trinh, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 837

Fax:            (84-64) 854 840

Số phòng:   86

Giá (US$):   7-24

Khách sạn Grand  **

2 Nguyễn Du, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 888

Fax:            (84-64) 856 088

Số phòng:   80

Giá (US$):   60-120++

Khách sạn Hải Âu 

124C Hạ Long, P.1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 278

Fax:            (84-64) 856 868

Số phòng:   62

Giá (US$):   14-45

Khách sạn Hải Đăng 

149 Trần Phú, phường 5, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 446

Số phòng:   17

Khách sạn Hải Sơn 

27 Lê Lợi, phường 4, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 832 955

Số phòng:   40

Khách sạn Hải Yến 

8 Lê Lợi, P.1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 571/ 858 940

Fax:            (84-64) 852 858

Số phòng:   24

Giá (US$):   10-17

Khách sạn Hàng Không 

22 Hạ Long, phường1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 299

Khách sạn Hiền Hòa 

6 Phan Văn Trị, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 522 364

Số phòng:   24

Khách sạn Hoa Hồng 

1 Nguyễn Chí Thanh, P. 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 633

Fax:            (84-64) 859 262

Số phòng:   37

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Hoa Mai 

23-25 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 858 699

Fax:            (84-64) 859 647

Số phòng:   50

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ I 

261 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 859 921/ 816 021

Fax:            (84-64) 818 096

Số phòng:   75

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ II 

62 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 19

Khách sạn Hoàng Gia (Royal)  ***

36 Quang Trung, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 321

Fax:            (84-64) 859 851

Số phòng:   50

Giá (US$):   46-120

Khách sạn Hoàng Hoa 

174 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 300

Số phòng:   52

Khách sạn Holiday Mansion 

12 Trương Công Định, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 170

Fax:            (84-64) 856 171

Số phòng:   15

Giá (US$):   20

Khách sạn Hòn Ngọc Viễn Đông  **

28B Lê Hồng Phong, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 858 872

Fax:            (84-64) 859 838

Số phòng:   32

Khách sạn Kim Cương  *

10 Trần Nguyên Hãn, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 859 233

Fax:            (84-64) 856 667

Số phòng:   42

Giá (US$):   10-14

Khách sạn Lam Sơn 

12 Thành Thái, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 430

Số phòng:   13

Khách sạn Liên Hoa  *

177 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 718

Fax:            (84-64) 852 225

Số phòng:   24

Khách sạn Mỹ Lệ  ***

57 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 177/ 853 174

Fax:            (84-64) 853 177

Số phòng:   84

Giá (US$):   27-115

Khách sạn Neptune 

36 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 192/ 856 434

Fax:            (84-64) 856 439

Số phòng:   45

Khách sạn Nghinh Phong 

172 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 853 886/ 852 478

Fax:            (84-64) 853 886

Số phòng:   54

Giá (US$):   14-24

Khách sạn Nữ Hoàng 

205A Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 858 872

Fax:            (84-64) 859 838

Số phòng:   58

Giá (US$):   15-25

Khách sạn Ô cấp 

78-70 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 810 491

Fax:            (84-64) 810 491

Số phòng:   17

Khách sạn Pacific 

4 Lê Lợi, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 859 577/ 859 264

Fax:            (84-64) 852 391

Số phòng:   44

Giá (US$):   12-20

Khách sạn Palace (Hòa Bình)  ***

1 Nguyễn Trãi, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 265/ 856 411

Fax:            (84-64) 856 878

Số phòng:   120

Giá (US$):   25-50

Khách sạn Petro House  ***

63 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 014

Fax:            (84-64) 852 015

Số phòng:   71

Giá (US$):   45-100

Khách sạn Phương Ánh 

153A Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 807 989

Fax:            (84-64) 807 338

Số phòng:   20

Khách sạn Phương Đông 

2 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 593

Số phòng:   54

Khách sạn Phương Nam 

141 Phan Chu Trinh, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 859 337

Số phòng:   52

Khách sạn Sài Gòn 85  **

85 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 317/ 859 472

Fax:            (84-64) 854 224

Số phòng:   121

Giá (US$):   10-24

Khách sạn Sammy  ***

157 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 854 755

Fax:            (84-64) 854 762

Số phòng:   119

Giá (US$):   35-100

Khách sạn Sông Hồng  **

3 Hoàng Diệu, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 137/ 852 590

Fax:            (84-64) 852 452

Số phòng:   40

Giá (US$):   27-35

Khách sạn Sông Hương  **

9 Trương Vĩnh Ký, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 491/ 858 625

Fax:            (84-64) 853 712

Số phòng:   33

Giá (US$):   27-35

Khách sạn South - East Asia (Đông Nam Á)  **

249 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 859 412

Fax:            (84-64) 853 630

Số phòng:   45

Giá (US$):   15-30

Khách sạn Thắng Lợi (Rex)  ***

1 Lê Quý Đôn, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 135/ 852 612

Fax:            (84-64) 859 862

Số phòng:   76

Giá (US$):   35-150

Khách sạn Tháng Mười  **

151 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 665/ 852 645

Fax:            (84-64) 859 876

Số phòng:   94

Giá (US$):   10-21

Khách sạn Thanh Bình 

19 Lý Thường Kiệt, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 153

Số phòng:   12

Khách sạn Thủy Tiên 

96 Trần Phú, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 625

Số phòng:   10

Khách sạn Thùy Vân 

83 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 859 776

Số phòng:   23

Khách sạn Trần Phú 

42 Trần Phú, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 428

Số phòng:   13

Khách sạn Tri Kỷ  *

180 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 859 198

Số phòng:   14

Khách sạn Trường An 

18/108 Thùy Vân, phường 2,Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 362

Số phòng:   10

Khách sạn Trường Sơn 

8 Phan Đình Phùng, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 859 864

Số phòng:   16

Khách sạn Tuyết Nhi 

91 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 523 388

Khách sạn Vinafood 

300 Phan Chu Trinh, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 822 164

Fax:            (84-64) 822 150

Số phòng:   40

Giá (US$):   6-26

Khách sạn Vũng Tàu 

2 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 525/ 859 094

Số phòng:   33

Giá (US$):   15-30

Khách sạn Vũng Tàu P&T  ***

158 Hạ Long, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 511 511

Fax:            (84-64) 511 001

Số phòng:   72

Giá (US$):   25-69

Khách sạn Vũng Tàu Victory 

149 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 523 060

Fax:            (84-64) 523 059

Số phòng:   36

Giá (US$):   15-35

Khách sạn Thuỳ Dương  **

4 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 635

Fax:            (84-64) 852 807

Số phòng:   40

Giá (US$):   14-27

Khu du lịch Bãi Dứa 

16 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 281

Fax:            (84-64) 856 139

Số phòng:   20

Khu du lịch Biển Đông 

8 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 816 318

Fax:            (84-64) 816 893

Khu du lịch Vũng Tàu Intourco 

1 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 585 325

Fax:            (84-64) 585 327

Nhà nghỉ 102 

102 Trần Phú, phường 5, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 836 105

Nhà nghỉ ABC 

148 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 855 116

Nhà nghỉ An Giang 

114 Trần Phú, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 832 123

Nhà nghỉ Báo Sài Gòn Giải Phóng 

68 Trần Phú, phường 5, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 836 334

Nhà nghỉ Cẩm Hưng 

Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 852 695

Nhà nghỉ Chính Phủ 

17 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 858 679

Nhà nghỉ Vũng Tàu 

4 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel:             (84-64) 856 500

 


Comments