Khách sạn tại Tp. Hồ Chí Minh


 Quận 1

Khách sạn Asian 

146-150 Đồng Khởi, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 6979

Fax:            (84-8) 829 7433

Số phòng:   47

Giá (US$):   50-80

Khách sạn Bông Sen Annex  **

61-63 Hai Bà Trưng, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 5818

Fax:            (84-8) 823 5816

Số phòng:   57

Giá (US$):   41-87

Khách sạn Bông Sen Saigon  ***

117-123 Đồng Khởi, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 1516

Fax:            (84-8) 829 8076

Số phòng:   127

Giá (US$):   68-180

Khách sạn Bông Sen Yamachi (PasTel Inn)  ***

99 Pasteur, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 2566

Fax:            (84-8) 822 8242

Số phòng:   50

Khách sạn Caravelle  *****

19 Lam Sơn, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 4999

Fax:            (84-8) 824 3999

Số phòng:   335

Giá (US$):   130-780

Khách sạn Contiental  ****

132-134 Đồng Khởi, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 9201/ 829 9203

Fax:            (84-8) 824 1772/ 829 0936

Số phòng:   86

Giá (US$):   65-140

Khách sạn Đồng Khởi (Grand)  ****

8 Đồng Khởi, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 0163

Fax:            (84-8) 823 5781/ 827 3047

Số phòng:   107

Giá (US$):   75-170

Khách sạn Duna 

167 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel:             (84-8) 837 3699

Fax:            (84-8) 837 6606

Số phòng:   30

Giá (US$):   12-35

Khách sạn Duxton Sài Gòn  ****

63 Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel:             (84-8) 822 2999

Fax:            (84-8) 824 1888

Số phòng:   198

Giá (US$):   170-270

Khách sạn Empress (Phúc Long)  ***

136 Bùi Thị Xuân, Quận 1

Tel:             (84-8) 832 2888

Fax:            (84-8) 835 8215

Số phòng:   40

Giá (US$):   23-60

Khách sạn Giant Dragon  **

173 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel:             (84-8) 536 9268

Fax:            (84-8) 836 7279

Số phòng:   32

Giá (US$):   15-30

Khách sạn Hải Vân  **

69 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 1274

Fax:            (84-8) 829 1275

Số phòng:   24

Giá (US$):   14-17

Khách sạn Hải Vân Nam 

132 Hàm Nghi, Quận 1

Tel:             (84-8) 821 1679/ 821 1680

Fax:            (84-8) 822 4174

Số phòng:   44

Giá (US$):   20-35

Khách sạn Hồng Vy 

223 Hai Bà Trưng, Quận 1

Tel:             (84-8) 820 3117

Fax:            (84-8) 820 3116

Số phòng:   58

Giá (US$):   12-35

Khách sạn Hương Sen  ***

66-70 Đồng Khởi, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 9400

Fax:            (84-8) 829 0916

Số phòng:   50

Giá (US$):   38-90

Khách sạn Huỳnh Anh 

26A/2 Đỗ Quang Đẫu, Quận 1

Tel:             (84-8) 920 3577

Fax:            (84-8) 920 3588

Số phòng:   40

Giá (US$):   16-30

Khách sạn Indochine 

40-42 Hai Bà Trưng, Quận 1

Tel:             (84-8) 822 0082

Fax:            (84-8) 822 0085

Số phòng:   30

Giá (US$):   20-45

Khách sạn Kim Đô - Royal City  ****

133 Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel:             (84-8) 822 5914/ 822 5915

Fax:            (84-8) 822 5913

Số phòng:   135

Giá (US$):   89-269

Khách sạn Lan Lan 

42 Bùi Thị Xuân, Quận 1

Tel:             (84-8) 925 0159/ 925 3390

Fax:            (84-8) 833 4892

Số phòng:   21

Giá (US$):   25-50

Khách sạn Legend Saigon  *****

2A - 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 3333

Fax:            (84-8) 823 2333

Số phòng:   282

Giá (US$):   180-850

Khách sạn LêLê  **

171 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel:             (84-8) 836 8686

Fax:            (84-8) 836 8787

Số phòng:   35

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Majestic  *****

1 Đồng Khởi, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 5517/ 829 5514

Fax:            (84-8) 829 5510

Số phòng:   175

Giá (US$):   95-399

Khách sạn Mercure Sài Gòn  ***

79-81 Trần Hưng Đạo, Quận 1

Tel:             (84-8) 824 2537

Số phòng:   104

Khách sạn Metropole  ***

148 Trần Hưng Đạo, Quận 1

Tel:             (84-8) 920 1943

Fax:            (84-8) 920 1960

Số phòng:   74

Giá (US$):   69-149

Khách sạn Mondial  **

109 Đồng Khởi, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 6296

Fax:            (84-8) 829 6273

Số phòng:   40

Khách sạn New World Sài Gòn  *****

76 Lê Lai, Quận 1

Tel:             (84-8) 822 8888

Fax:            (84-8) 823 0710

Số phòng:   552

Giá (US$):   86-700

Khách sạn Norfolk 

117 Lê Thánh Tông, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 5368

Fax:            (84-8) 829 3415

Số phòng:   104

Giá (US$):   85-220

Khách sạn Oscar Sài Gòn  ***

68A Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 2959

Fax:            (84-8) 822 2958

Số phòng:   90

Giá (US$):   70-180

Khách sạn Palace Saigon  ***

56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel:             (84-8) 821 4231

Fax:            (84-8) 824 4230

Số phòng:   146

Giá (US$):   57-105

Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn  *****

2 Lam Sơn, Quận 1

Tel:             (84-8) 824 1234

Fax:            (84-8) 823 7569

Số phòng:   252

Giá (US$):   160-2000

Khách sạn Pha Lê (Crystal)  *

70 Nguyễn Trãi, Quận 1

Tel:             (84-8) 832 2003

Fax:            (84-8) 833 0171

Số phòng:   32

Giá (US$):   20-30

Khách sạn Phoenix 74 

74 Bùi Viện, Quận 1

Tel:             (84-8) 837 0568

Fax:            (84-8) 836 9591

Số phòng:   18

Giá (US$):   5-10

Khách sạn Phong Lan 

29A Thái Văn Lung, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 1809

Fax:            (84-8) 829 2245

Số phòng:   60

Khách sạn Phong Lan (Riverside)  ***

18 Tôn Đức Thắng, Quận 1

Tel:             (84-8) 822 4038

Fax:            (84-8) 825 1417

Số phòng:   77

Giá (US$):   40-120

Khách sạn Phương Nam 

216 Đề Thám, Quận 1

Tel:             (84-8) 837 0922

Fax:            (84-8) 837 0923

Số phòng:   32

Giá (US$):   12-30

Khách sạn Quê Hương 2 

129-133 Hàm Nghi, Quận 1

Tel:             (84-8) 822 4922

Fax:            (84-8) 823 0776

Số phòng:   31

Giá (US$):   29-52

Khách sạn Quê Hương 3 

187 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel:             (84-8) 836 9522

Fax:            (84-8) 836 4557

Số phòng:   61

Giá (US$):   27 - 44

Khách sạn Quê Hương 4  ***

265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel:             (84-8) 836 4556

Fax:            (84-8) 836 5435

Số phòng:   74

Giá (US$):   32 - 52

Khách sạn Quê Hương 6  **

177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 0028

Fax:            (84-8) 829 8360

Số phòng:   37

Giá (US$):   44-89

Khách sạn Rạng Đông  ***

81-83 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1

Tel:             (84-8) 839 8264

Fax:            (84-8) 839 3318

Số phòng:   123

Giá (US$):   20-36

Khách sạn Renaisance Riverside  *****

8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1

Tel:             (84-8) 822 0033

Fax:            (84-8) 823 5666

Số phòng:   349

Giá (US$):   90-550

Khách sạn Rex (Bến Thành)  ****

141 Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 2185/ 829 3115

Fax:            (84-8) 829 6536

Số phòng:   227

Giá (US$):   120-600++

Khách sạn Sài Gòn  ***

41- 47 Đông Du, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 9734

Fax:            (84-8) 829 1466

Số phòng:   100

Giá (US$):   39-99

Khách sạn Sài Gòn 7 ngôi sao 

28-34 Pasteur, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 5947

Fax:            (84-8) 829 5913

Số phòng:   24

Khách sạn Sheraton Sài Gòn  *****

88 Đồng Khởi, Quận 1

Tel:             (84-8) 827 2828

Fax:            (84-8) 827 2929

Số phòng:   382

Giá (US$):   100-1100

Khách sạn SofiTel Plaza Sài Gòn  *****

17 Lê Duẩn, Quận 1

Tel:             (84-8) 824 1555

Fax:            (84-8) 824 1666

Số phòng:   290

Giá (US$):   60-100

Khách sạn Somerset Chancellor Court 

21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Tel:             (84-8) 822 9197

Fax:            (84-8) 822 1755

Số phòng:   156

Khách sạn Somerset Ho Chi Minh City 

8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

Tel:             (84-8) 822 8899

Fax:            (84-8) 823 4473

Số phòng:   165

Khách sạn Sunny 

63B - Calmette, Quận 1

Tel:             (84-8) 914 2010/ 914 2027

Fax:            (84-8) 914 2027

Số phòng:   30

Giá (US$):   11-25

Khách sạn Tân Hoà Ngọc 

29 Thủ Khoa Huân, Quận 1

Tel:             (84-8) 829 4217

Fax:            (84-8) 829 4232

Số phòng:   17

Giá (US$):   20-25

Khách sạn Tân Hoàng Ngọc ***

52 - 54 Thủ Khoa Huân, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 1424/ 824 1849

Fax:            (84-8) 823 7285

Số phòng:   80

Khách sạn Tân Mỹ Đình 

288 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 0356

Fax:            (84-8) 823 0360

Số phòng:   75

Giá (US$):   35-70

Khách sạn Thành Lộc 

53 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1

Tel:             (84-8) 824 1381/ 821 0652

Fax:            (84-8) 829 9028

Số phòng:   21

Giá (US$):   18-30

Khách sạn Thiên Hương  **

5B-5C Trần Nhật Duật, Quận 1

Tel:             (84-8) 843 8785/ 843 6087

Fax:            (84-8) 843 6029

Số phòng:   30

Giá (US$):   10-20

Khách sạn Thiên Tùng 

70-74 Phó Đức Chính, Quận 1

Tel:             (84-8) 821 2329

Fax:            (84-8) 824 3577

Số phòng:   80

Giá (US$):   20-50

Khách sạn Văn Lang  **

290 Hai Bà Trưng, Quận 1

Tel:             (84-8) 820 1354

Fax:            (84-8) 820 1355

Số phòng:   30

Giá (US$):   20-30

Khách sạn Viễn Đông  ***

275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel:             (84-8) 836 8941

Fax:            (84-8) 836 8812

Số phòng:   109

Giá (US$):   22-60

Khách sạn Vĩnh Thịnh 

85  Nguyễn Công Trứ, Quận 1

Tel:             (84-8) 823 0184

Fax:            (84-8) 821 2654

Số phòng:   20

Giá (US$):   16-44

Khách sạn Y Thiên 

247 Lý Tự Trọng, Quận 1

Tel:             (84-8) 824 8176

Fax:            (84-8) 823 0118

Số phòng:   12

Giá (US$):   20-55

 

Quận 2

Khách sạn Riverside 

53 Võ Trường Toản, Quận 2

Tel:             (84-8) 744 4111

Fax:            (84-8) 744 4000

Giá (US$):   1.8-4.8

 

Quận 3

Khách sạn Amara Sài Gòn  ****

323 Lê Văn Sỹ, Quận 3

Tel:             (84-8) 843 9999

Fax:            (84-8) 843 8888

Số phòng:   305

Giá (US$):   98-130

Khách sạn Cảnh viên (Parkview)  **

251 Hai Bà Trưng, Quận 3

Tel:             (84-8) 820 3078

Fax:            (84-8) 829 6421

Số phòng:   39

Giá (US$):   25-30

Khách sạn Chancery Sài Gòn 

196 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Tel:             (84-8) 930 4088

Fax:            (84-8) 930 3988

Số phòng:   96

Giá (US$):   55-75

Khách sạn Hoàng Đế (Emperor)  **

117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Tel:             (84-8) 930 3811

Fax:            (84-8) 930 4515

Số phòng:   47

Giá (US$):   18-25

Khách sạn New Epoch  ***

120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3

Tel:             (84-8) 932 6169

Fax:            (84-8) 932 5556

Số phòng:   70

Giá (US$):   30-80

Khách sạn Quê Hương 1  ***

167 Hai Bà Trưng, Quận 3

Tel:             (84-8) 829 4227

Fax:            (84-8) 829 0919

Số phòng:   47

Giá (US$):   45-150

Khách sạn Sài Gòn Star  ***

204 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Tel:             (84-8) 930 6290

Fax:            (84-8) 930 6300

Số phòng:   72

Giá (US$):   45-85

Khách sạn Thắng Lợi (Victory)  ***

14 Võ Văn Tần, Quận 3

Tel:             (84-8) 903 4989

Fax:            (84-8) 903 3604

Số phòng:   150

Giá (US$):   16-39

 

Quận 5

Khách sạn Bát Đạt  ***

238-244 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Tel:             (84-8) 855 1662

Fax:            (84-8) 855 5817

Số phòng:   84

Giá (US$):   35-85

Khách sạn Caesar 

34-36 An Dương Vương, Quận 5

Tel:             (84-8) 835 0677

Fax:            (84-8) 835 0106

Số phòng:   120

Giá (US$):   28-60

Khách sạn Đồng Khánh  ***

2 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Tel:             (84-8) 923 6424

Fax:            (84-8) 923 6427

Số phòng:   76

Giá (US$):   39-89

Khách sạn Equatorial  *****

242 Trần Bình Trọng, Quận 5

Tel:             (84-8) 839 7777

Fax:            (84-8) 835 9969

Số phòng:   333

Giá (US$):   70-480

Khách sạn Fortune 

700 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Tel:             (84-8) 923 5548

Fax:            (84-8) 923 7094

Số phòng:   27

Khách sạn Hạnh Long  **

1027-1029 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Tel:             (84-8) 923 5087

Fax:            (84-8) 923 4742

Số phòng:   45

Giá (US$):   20-35

Khách sạn Kiến Thành  **

321-323 Trần Phú, Quận 5

Tel:             (84-8) 923 4015

Fax:            (84-8) 938 1838

Số phòng:   22

Giá (US$):   15-18

Khách sạn Mỹ Yến  *

716-718 Hàm Tử, Quận 5

Tel:             (84-8) 855 5084

Fax:            (84-8) 857 1212

Số phòng:   36

Giá (US$):   18-30

Khách sạn Thiên Hồng (Arc En Ciel)  ***

52-56 Tản Đà, Quận 5

Tel:             (84-8) 855 4435

Fax:            (84-8) 855 2424

Số phòng:   86

Giá (US$):   35-50

Khách sạn Windsor Plaza Sài Gòn  *****

18 An Dương Vương, Quận 5

Tel:             (84-8) 833 6688

Fax:            (84-8) 833 6888

Số phòng:   405

Giá (US$):   140-1000

 

Quận 10

Khách sạn Huệ Mỹ (Emi)  **

12 Nguyễn Tiểu La, Quận  10

Tel:             (84-8) 854 7655

Fax:            (84-8) 854 7654

Số phòng:   27

Giá (US$):   20-30

Khách sạn Kỳ Hòa 

238 Đường 3/2, Quận 10

Tel:             (84-8) 865 5037

Fax:            (84-8) 865 5333

Số phòng:   54

Giá (US$):   25-40

 

Quận 11

Khách sạn Ngọc Lan  **

293 Lý Thường Kiệt, Quận 11

Tel:             (84-8) 865 5928

Fax:            (84-8) 865 5927

Số phòng:   70

Giá (US$):   20-40

Khách sạn Phú Thọ  **

915 đường 3/2, Quận 11

Tel:             (84-8) 855 1310

Fax:            (84-8) 855 1255

Số phòng:   33

Giá (US$):   24-35

 

Quận Bình Thạnh

Làng du lịch Bình Quới  **

1147 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

Tel:             (84-8) 899 1831/ 899 1833

Fax:            (84-8) 899 4103

Số phòng:   50

Giá (US$):   10-20

Khu du lịch Saigon Domaine 

1057 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

Tel:             (84-8) 899 1332

Fax:            (84-8) 899 2867

Số phòng:   45

 

Quận Phú Nhuận

Khách sạn Hoàng Hà  **

51 Trương Quốc Dũng, Quận  Phú Nhuận

Tel:             (84-8) 844 3781

Fax:            (84-8) 844 3702

Số phòng:   21

Giá (US$):   21-40

Khách sạn Omni Sài Gòn  *****

253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Tel:             (84-8) 844 9222

Fax:            (84-8) 844 9198

Số phòng:   248

Giá (US$):   120-230

Khách sạn Tân Sơn Nhất 

200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

Tel:             (84-8) 844 1039

Fax:            (84-8) 844 1324

Số phòng:   92

Giá (US$):   26-80

 

Quận Tân Bình

Khách sạn Đệ Nhất  ****

18 Hoàng Việt, Quận Tân Bình

Tel:             (84-8) 844 1199

Fax:            (84-8) 844 4282

Số phòng:   128

Giá (US$):   35-100

Khách sạn NovoTel Garden Plaza Sài Gòn  ****

309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

Tel:             (84-8) 842 1111

Fax:            (84-8) 842 4370

Số phòng:   159

Giá (US$):   110-250

Khách sạn Orient  **

261 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

Tel:             (84-8) 844 1322

Fax:            (84-8) 844 4809

Số phòng:   40

Giá (US$):   20-30

 

Huyện Cần Giờ

Khu du lịch Cần Giờ ***

Đường Thạnh Thới, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ

Tel:             (84-8) 874 3333/ 874 3337

Fax:            (84-8) 874 3334

Số phòng:   80

Giá (US$):   30-75

Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngọc Phương Nam  ***

Ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ

Tel:             (84-8) 887 7325/ 887 6742

Fax:            (84-8) 874 3370

Số phòng:   52

Giá (US$):   50-100Comments