Khách sạn tại Thanh Hóa


 Khách sạn 205 

Đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 2465

Fax:            (84-37) 382 2877

Số phòng:   29

Khách sạn Ba Đình 

29 Phan Chu Trinh, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 358 1609

Số phòng:   11

Khách sạn Ba Đình Bỉm Sơn 

53 Trần Phú, Tx. Bỉm Sơm

Tel:             (84-37) 382 4156

Số phòng:   11

Khách sạn Biển Đợi 

Bãi tắm B đường Hồ Xuân Hương, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1727

Fax:            (84-37) 382 1337

Số phòng:   85

Khách sạn Binh đoàn Quyết Thắng 

Đường Lê Lai, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1853

Khách sạn Bình Dương 

5 Lê Hoàn, phường Trường Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1307

Khách sạn Bộ Giao thông vận tải 

73 Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1349

Khách sạn Bộ Kế Hoạch Đầu Tư 

Đường Tây Sơn, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1358

Số phòng:   40

Khách sạn Bộ Ngoại Giao  *

Đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1408

Fax:            (84-37)

Số phòng:   34

Khách sạn Bộ Xây Dựng 

Đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1050

Fax:            (84-37) 382 1372

Số phòng:   125

Giá (US$):   15-45

Khách sạn Bông Sen 

Phường Trường Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1437

Fax:            (84-37) 382 1438

Số phòng:   39

Khách sạn Bưu Điện  *

Đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 2016

Khách sạn Công Đoàn 

2 Bà Triệu, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1373

Fax:            (84-37) 382 1035

Số phòng:   114

Khách sạn Dệt Lụa 

4 Tây Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1338

Số phòng:   24

Khách sạn Đồng Khánh 

Đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1515

Khách sạn Đức Anh 

Đường Lê Hoàn, phường Trường Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1225

Khách sạn Đường Sắt 

69 Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1353

Khách sạn Hải Quan 

15 Hồ Xuân Hương, phường Trường Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1155

Số phòng:   33

Khách sạn Hàng Không 

71 Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1625

Khách sạn Hồ Gươm 

Đường Hồ Xuân Hương, phường Trường Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1100

Số phòng:   27

Khách sạn Hoa Hồng 

102 Triệu Quốc Đạt, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 2088/ 385 5195

Fax:            (84-37) 385 5201

Số phòng:   38

Khách sạn Hoa Hồng 1 

Đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1505

Fax:            (84-37) 385 5559

Số phòng:   36

Khách sạn Hồng Kong 

76 Nguyễn Du, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1663

Fax:            (84-37) 382 1625

Số phòng:   40

Khách sạn Hương Biển  *

Đường Hồ Xuân Hương, phường Trường Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1317

Fax:            (84-37) 382 1513

Số phòng:   80

Giá (US$):   20-50

Khách sạn Hương Lúa 

40 Lê Hoàn, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 375 0750

Số phòng:   15

Khách sạn Hương ly 

1B Lê Hoàn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 3227

Số phòng:   7

Khách sạn Lam Sơn 

Đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1515/ 382 1028

Khách sạn Lê Lợi 

Đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1327

Fax:            (84-37) 382 1950

Số phòng:   94

Giá (US$):   15-35

Khách sạn Liên đoàn Lao động Thanh Hóa 

Đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1373

Số phòng:   80

Khách sạn Lợi Linh 

22 Trần Phú, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 3009

Số phòng:   10

Khách sạn Ngân Hoa  *

36 Nguyễn Trãi, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 5160

Fax:            (84-37) 385 5159

Số phòng:   31

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Ngành thép 

75 Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1367

Khách sạn Ngọc Ly I 

100 Tống Duy Tân, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 0878

Số phòng:   10

Khách sạn Ngọc Ly II 

7/54 Tống Duy Tân, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 0870

Số phòng:   16

Khách sạn Quang Trung 

119 Tống Duy Tân, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 7263

Fax:            (84-37) 375 8758

Số phòng:   16

Khách sạn Sao Biển 

2 Lê Hoàn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1402

Số phòng:   18

Khách sạn Sao Mai  ***

20 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 371 2691

Fax:            (84-37) 371 2699

Số phòng:   108

Giá (US$):   16-53

Khách sạn Sở Kế hoạch Đầu tư 

Đường Tây Sơn, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1358

Khách sạn Sông Mã  *

Đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1312

Số phòng:   40

Khách sạn Tài Hoa 

560A Quang Trung, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 0197

Số phòng:   13

Khách sạn Thắng Lợi 

Đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1511

Khách sạn Thăng Long 

560 Quang Trung, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 395 1744

Số phòng:   10

Khách sạn Thanh Bình 

Đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 383 5560

Số phòng:   32

Khách sạn Thành Công 

29 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 371 0224

Fax:            (84-37) 371 0656

Khách sạn Thanh Hoá  **

25A Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 2517

Fax:            (84-37) 385 3963

Số phòng:   100

Giá (US$):   10 - 45

Khách sạn Thanh Lâm 

10 Lê Hoàn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1096

Số phòng:   12

Khách sạn Thuỳ Dương I 

7 Tô Hiến Thành, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1664

Số phòng:   38

Khách sạn Thuỷ Tiên 

25A Trường Thi, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 7026

Fax:            (84-37) 385 2237

Số phòng:   16

Khách sạn Trung Thành 

7 Lê Hoàn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1915

Số phòng:   29

Khách sạn Tùng Lâm 

Đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 382 1479

Khách sạn Visalco 

5 Ngọc Lan, Quang Trung, Tp. Thanh Hóa

Tel:             (84-37) 385 2408

Số phòng:   19

Khu du lịch Vạn Chài 

Xã Quảng Cư, Tx. Sầm Sơn

Tel:             (84-37) 379 3333

Fax:            (84-37) 379 3077

Số phòng:   60

Giá (US$):   35-83

 


Comments