Khách sạn tại Sơn La


 Khách sạn Công Đoàn Sơn La 

4 Đường 26-8, Sơn La

Tel:                  (84-22) 855 313/ 852 804

Fax:                 (84-22) 855 312

Số phòng:        24

Giá (US$):        15-20

Khách sạn Hoa Ban 

Phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La, Sơn La

Tel:                  (84-22) 854 600

Số phòng:        23

Khách sạn Phong Lan 

Phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La, Sơn La

Khách sạn Phong Lan 2 

Tô Hiệu, Sơn La

Tel:                  (84-22) 855 555

Khách sạn Sao Xanh 

Đường 3/2, Tx. Sơn La, Sơn La

Tel:                  (84-22) 851 663

Fax:                 (84-22) 851 664

Khách sạn Sơn La 

1 Nguyễn Lương Bằng, Sơn La

Tel:                  (84-22) 852 702

Số phòng:        28

Giá (US$):        8-15

Khách sạn Uỷ Ban Nhân Dân   

Phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La, Sơn La

Tel:                  (84-22) 852 080

 


Comments