Khách sạn tại Sapa


 Khách sạn Auberge Đặng Trung 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 243

Số phòng:   30

Giá (US$):   10-35

Khách sạn Bình Minh II 

Phố Thủ Dầu 1, thi trấn Sapa

Tel:             (84-20) 871 142

Fax:            (84-20) 871 141

Số phòng:   32

Giá (US$):   12

Khách sạn Bưu điện Sapa 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 244

Số phòng:   10

Khách sạn Cát Cát 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 387

Khách sạn Cầu Mây 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 293

Khách sạn Cây Tre  **

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 075/ 871 214

Fax:            (84-20) 871 945

Số phòng:   45

Giá (US$):   30-50

Khách sạn Châu Long Sapa  **

24 Đồng Lợi, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 245

Fax:            (84-20) 871 844

Số phòng:   100

Giá (US$):   25++

Khách sạn Công Đoàn Sapa  **

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 212/ 315

Fax:            (84-20) 871 602

Số phòng:   54

Giá (US$):   9-16

Khách sạn Darling 

Thác Bạc, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 961

Fax:            (84-20) 871 963

Khách sạn Fansipan 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 398

Fax:            (84-20) 871 399

Số phòng:   19

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Hàm Rồng  ***

Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 251

Fax:            (84-20) 871 176

Số phòng:   60

Giá (US$):   15-30

Khách sạn Hoàng Gia Sapa 

Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 313

Fax:            (84-20) 684 788

Số phòng:   38

Giá (US$):   22-35

Khách sạn Hoàng Liên  **

8 Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 178/871 179

Fax:            (84-20) 871 176

Số phòng:   30

Giá (US$):   12-24

Khách sạn Hoàng Yến 

Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 178

Fax:            (84-20) 871 176

Khách sạn Hội An Sapa 

Tổ 8, Cát Cát, Phan Si Păng, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 872 220

Fax:            (84-20) 872 943

Số phòng:   40

Khách sạn Khánh Hải  **

58 Phan Si Păng, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 872 180/ 871 869

Fax:            (84-20) 872 185

Số phòng:   34

Khách sạn La Sa 

Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 244

Số phòng:   10

Khách sạn Sapa 

Ngũ Chi Sơn, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 872 360

Fax:            (84-20) 872 364

Khách sạn Thanh Sơn 

Xuân Viên, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 285

Khách sạn Thủy Hoa  **

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 075/ 871 214

Fax:            (84-20) 871 945

Số phòng:   28

Giá (US$):   15-25

Khách sạn Victoria Sapa  ****

Hoàng Diệu, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 522

Fax:            (84-20) 871 539

Số phòng:   76

Giá (US$):   135-250

Khách sạn Việt Hưng 

Xuân Viên, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 556

Khách sạn VPS 

Thác Bạc, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 389Comments