Khách sạn tại Quảng Trị


 Khách sạn Đông Hà 

66 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 852 292

Fax:                 (84-53) 851 617

Số phòng:        30

Giá (US$):        10-15

Khách sạn Đông Trường Sơn  ***

Km 3 Quốc lộ 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 580 490/ 580 491

Fax:                 (84-53) 580 492

Số phòng:        48

Giá (US$):        10-15

Khách sạn Đường 9 Xanh 

04 Nguyễn Trãi, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 550 437

Khách sạn Hà Nội 1 

Km 2 Đường 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 852 487

Số phòng:        15

Giá (US$):        5-12

Khách sạn Hà Nội 2 

129 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 858 827

Khách sạn Hải Âu 

131 Nguyễn Trãi, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 550 036

Khách sạn Hiếu Giang  **

183 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 856 856/ 856 858

Fax:                 (84-53) 856 859

Khách sạn Hoàng Lan  *

193 Quốc lộ 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 857 506

Khách sạn Hữu Nghị (DMZ)  **

68 Trần Hưng Đạo, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 852 361/ 853 377/ 854 789

Fax:                 (84-53) 855 746

Khách sạn Khe Xanh 

Km 64, thị trấn Khe Xanh, huyện Hương Hoá, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 880 740

Fax:                 (84-53) 880 826

Số phòng:        13

Giá (US$):        6-15

Khách sạn Ngân Hà 

1B Lê Quí Đôn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 852 806

Fax:                 (84-53) 853 353

Số phòng:        12

Giá (US$):        8-15

Khách sạn Phú Cường 

Biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 823 204

Số phòng:        13

Khách sạn Phụng Hoàng 1 

295 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 853 359

Fax:                 (84-53) 855 441

Số phòng:        15

Giá (US$):        6-12

Khách sạn Phụng Hoàng 2  **

146 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 854 567/ 853 359

Fax:                 (84-53) 855 441

Số phòng:        42

Giá (US$):        15-25

Khách sạn Phương Đạt  **

87 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 551 515 /852 789

Fax:                 (84-53) 555 519

Số phòng:        40

Giá (US$):        10-30

Khách sạn Sao Mai 

152 Quốc lộ 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 852 773

Khách sạn Sepon  **

Km82 Quốc lộ 9, Khu Kinh tế - Thương mại Đặc Biệt Lao Bảo, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 777 129

Fax:                 (84-53) 777 128

Số phòng:        30

Khách sạn Thành Cổ  *

32 Lê Duẩn, Tx. Quảng Trị, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 661 345

Fax:                 (84-53) 661 346

Khách sạn Thành Quả  *

183 Quốc lộ 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 852 515

Fax:                 (84-53) 550 789

Khách sạn Thanh Tịnh 

220 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 852 236

Fax:                 (84-53) 852 850

Giá (US$):        10-15

Khách sạn Thành Vinh 

150 Quốc lộ 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 852 302

Khách sạn Thiên Nga 

Km82, Quốc lộ 9, thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 877 282

Nhà khách Bưu Điện Quảng Trị 

291 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 854 418

Fax:                 (84-53) 852 850

Số phòng:        12

Giá (US$):        15-20

Nhà khách Liên đoàn lao động tỉnh 

39 Hùng Vương, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 853 185

Nhà khách Tỉnh Uỷ 

261 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 854 425

Fax:                 (84-53) 850 248

Nhà khách UBND Hương Hoá 

Km65+500 Quốc lộ 9, thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị

Tel:                  (84-53) 880 032

Fax:                 (84-53) 880 213

Số phòng:        9

Giá (US$):        8-10

 


Comments