Khách sạn tại Quảng Bình


 Thành phố Đồng Hới

Khách sạn Bưu Điện 

36 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 823 194

Số phòng:   10

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ 

16 Quách Xuân Kỳ, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 822 180/ 840 088

Fax:            (84-52) 840 392

Số phòng:   50

Giá(US$):   50-60

Khách sạn Đồng Hới 

50 Quang Trung, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 822 298/ 825 156

Fax:            (84-52) 828 117

Số phòng:   49

Giá(US$):   5-20

Khách sạn Du lịch Công đoàn Nhật Lệ 

Trương Pháp, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 822 369

Fax:            (84-52) 827 684

Số phòng:   65

Giá(US$):   13

Khách sạn Đường sắt Đồng Hới 

Ga Đồng Hới, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 820 913

Fax:            (84-52) 822 171

Khách sạn Hoà Bình 

52 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 822 347

Fax:            (84-52) 822 543

Số phòng:   22

Giá(US$):   8-16

Khách sạn Hoàng Oanh 

8 Quang Trung, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 827 242

Khách sạn Hương Giang 

12A Quang Trung, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 825 387

Khách sạn Hương Quỳnh 

18 Quang Trung, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 823 011

Fax:            (84-52) 825 261

Khách sạn Hữu Nghị  *

22 Quách Xuân Kỳ, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 822 567

Fax:            (84-52) 822 463

Số phòng:   23

Giá(US$):   10-20

Khách sạn Kim Liên 

4 Lê Văn Hưu, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 822 154

Khách sạn Mỹ Ngọc 

5 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 820 125

Fax:            (84-52) 820 125

Số phòng:   12

Giá(US$):   12

Khách sạn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

3 Nguyễn Trãi, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 823 076

Fax:            (84-52) 822 444

Khách sạn Phi Trường 

190 Trần Hưng Đạo, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 829 999/ 825 436

Khách sạn Phong Nha  **

5 Trương Pháp, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 824 971

Fax:            (84-52) 824 973

Số phòng:   58

Giá(US$):   20-40

Khách sạn Phương Nam 

10 Quang Trung, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 820 390

Số phòng:   50

Giá(US$):   10-20

Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình  ****

20 Quách Xuân Kỳ, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 822 276

Fax:            (84-52) 822 404

Số phòng:   95

Giá(US$):   50-110

Khách sạn Tân Bình 

1 Lê Lợi, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 822 181

Fax:            (84-52) 823 132

Khách sạn Tân Cương 

16A Quang Trung, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 825 598

Khách sạn Trang Đài 

7 Nguyễn Hữu, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 824 470

Fax:            (84-52) 824 470

Khách sạn Trường Sơn 

Tổ 5, tiểu khu 4, phường Hải Đình, Tp. Quảng Bình

Tel:             (84-52) 827 007

Khu du lịch Sun Spa  ****

Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới

Tel:             (84-52) 842 999

Fax:            (84-52) 842 555

Số phòng:   243

Giá(US$):   75-180

 

Khu vực khác

Khách sạn Đá Nhảy 

Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

Tel:             (84-52) 866 041

Fax:            (84-52) 866 042

Số phòng:   28

Giá(US$):   8-10

Khách sạn Sài Gòn - Phong Nha 

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

Tel:             (84-52) 675 016

Fax:            (84-52) 675 466

Số phòng:   25

Giá(US$):   15-18

Khách sạn COSEVCO Star  **

Khu số 3, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch

Tel:             (84-52) 513 572/ 514 000

Fax:            (84-52) 512 721

Số phòng:   30

Giá(US$):   18-20

 


Comments