Khách sạn tại Phú Quốc


 Khách sạn Anh Dương 

Khu phố 1, Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 1018

Fax:            (84-77)

Số phòng:   8

Giá (US$):   5-7

Khách sạn Bảo Vy 

153 Đường 30 tháng 4, Khu 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 1399

Fax:            (84-77) 384 6003

Số phòng:   30

Khách sạn Biển Xanh 

85 Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 1733

Fax:            (84-77) 398 1735

Số phòng:   27

Khách sạn Duy Tường 

Đường 30 tháng 4, Khu 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 0747

Fax:            (84-77) 398 0737

Số phòng:   28

Khách sạn Hiệp Long 

17 Nguyễn Trãi, Khu 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 6057

Fax:            (84-77) 398 0527

Số phòng:   14

Khách sạn Hiệp Thoại 

Đường Trần Hưng Đạo, Khu 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 1060

Fax:            (84-77) 384 8355

Số phòng:   10

Khách sạn Hồng Hạnh 

356 Nguyễn Trung Trực, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 7187

Giá (US$):   5-11

Khách sạn Hương Biển 

Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 6113

Fax:            (84-77) 384 7065

Số phòng:   66

Giá (US$):   7-18

Khách sạn Hương Toàn 

3 Nguyễn Thái Bình, Khu 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 6792

Fax:            (84-77) 384 6502

Số phòng:   32

Khách sạn Kỳ Hoa 

8 Nguyễn Trung Trực, Khu 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 1322

Fax:            (84-77) 398 1324

Số phòng:   19

Khách sạn Long Beach's Ancient Village Resort & Spa 

Đường Trần Hưng Đạo, Khu 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 1818

Fax:            (84-77) 398 1622

Số phòng:   33

Khách sạn Phong Vũ 

9 Nguyễn Thái Bình, Khu 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 6078

Fax:            (84-77) 398 1099

Số phòng:   17

Khách sạn Thanh Hải 

Khu phố 1, Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 7482

Giá (US$):   5-10

Khách sạn Thanh Quốc 

Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 0430

Fax:            (84-77) 384 6030

Số phòng:   35

Giá (US$):   12-15

Khách sạn Thanh Tâm 

Khu phố 1, Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 8291

Số phòng:   10

Giá (US$):   3-7

Khách sạn Thảo Vân 

Khu phố 1, Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 7332

Số phòng:   14

Giá (US$):   5-7

Khách sạn Việt Thành 

Khu phố 1, Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 7716

Giá (US$):   120

Khu du lịch Hiệp Thạnh 

Đường Trần Hưng Đạo, Khu 7, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 1199/ 399 4994

Fax:            (84-77) 398 2199

Giá (US$):   16-35

Khu du lịch Kim Hoa  **

88/2 Trần Hưng Đạo, Kp 7, Thị Trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 7039/ 384 8969

Fax:            (84-77) 384 8261

Số phòng:   72

Giá (US$):   19-35

Khu du lịch La Veranda 

Khu phố 1, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 398 2988

Fax:            (84-77) 398 2998

Số phòng:   43

Giá (US$):   125-335

Khu du lịch Mango Bay 

Biển Ông Lãng, Đảo Phú Quốc

Tel:             (84-77) 0903 382 207

Giá (US$):   15-45

Khu du lịch Ngàn Sao 

Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 8203

Fax:            (84-77) 384 8556

Số phòng:   50

Giá (US$):   16-50

Khu du lịch Sài Gòn - Phú Quốc  ****

1 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 6999/ 384 6510

Fax:            (84-77) 384 7163

Số phòng:   90

Giá (US$):   39-249

Khu du lịch Sasco Blue Lagoon 

64 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 399 4499

Fax:            (84-77) 399 4099

Số phòng:   84

Khu du lịch Tropicana 

Bãi biển Long, Huyện Phú Quốc

Tel:             (84-77) 384 7127

Fax:            (84-77) 384 7128

Số phòng:   28

Giá (US$):   15-50

 


Comments