Khách sạn tại Phan Thiết


 Khách sạn Bình Minh  **

Đường Lê Lợi, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 823 344/ 824 907

Fax:            (84-62) 823 354

Số phòng:   93

Giá (US$):   14-24

Khách sạn Bông Sen 

36A Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 821 203

Số phòng:   10

Giá (US$):   8-16

Khách sạn Công ty cổ phần Khách sạn 19/4  **

1 Từ Văn Tư, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 821 794/ 822 194/ 825 222

Fax:            (84-62) 825 184/ 829 640

Số phòng:   63

Giá (US$):   13-16

Khách sạn Hiếu Nam 

110 Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 828 257

Fax:            (84-62) 828 257

Số phòng:   16

Giá (US$):   5-15

Khách sạn Hồng Hà/ Kangaroo House 

150 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 327

Số phòng:   10

Giá (US$):   10-22

Khách sạn Lâm Kiều 

255 Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 831 108/ 831 107

Fax:            (84-62) 830 252

Số phòng:   40

Giá (US$):   12-19

Khách sạn Minh Thanh 

Km 8,5, phường  Phú Hải, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 821 450

Số phòng:   45

Khách sạn Phan Thiết  *

276 Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 818 266

Fax:            (84-62) 821 695

Số phòng:   21

Giá (US$):   18-21

Khách sạn Phương Hưng  **

166 Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 825 091/ 825 619

Fax:            (84-62) 825 300

Số phòng:   43

Giá (US$):   17-35

Khách sạn Thành Công 

Ngã ba Từ Văn Tư, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 823 095

Số phòng:   10

Giá (US$):   6-10

Khu du lịch Blue Ocean  ***

51 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 322

Fax:            (84-62) 847 351

Số phòng:   58

Giá (US$):   55-110

Khu du lịch Đất Mũi 

10 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 094/ 847 693

Fax:            (84-62) 807 692

Số phòng:   30

Giá (US$):   25-45

Khu du lịch Đồi Dương  ***

403 Võ Thị Sáu, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 822 108

Fax:            (84-62) 825 858

Số phòng:   76

Giá (US$):   30-55

Khu du lịch Full Moon 

90 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 405

Số phòng:   25

Giá (US$):   50-80

Khu du lịch Gió Biển  *

Km 13,7 phường Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 373

Fax:            (84-62) 847 430

Số phòng:   16

Giá (US$):   27-40

Khu du lịch Hải Âu  ***

Km 18.2, phường Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 363/ 847 557

Fax:            (84-62) 847 556

Số phòng:   92

Giá (US$):   12-80

Khu du lịch Hoa Bình Palmira  ***

14 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 004/ 847 383

Fax:            (84-62) 847 006/847 277

Số phòng:   82

Giá (US$):   39-49-59

Khu du lịch Hòn Giồ 

Xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 846 135

Fax:            (84-62) 846 134

Số phòng:   30

Giá (US$):   10-25

Khu du lịch Hòn Rơm 

Mũi Né, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 848 501

Fax:            (84-62) 817 193

Số phòng:   20

Giá (US$):   10-12

Khu du lịch Làng nghỉ mát Hàm Tiến  ***

58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 111/ 847 112

Fax:            (84-62) 847 115

Số phòng:   34

Giá (US$):   75-180

Khu du lịch Làng Thụy Sĩ  ***

Km 12, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 399

Fax:            (84-62) 847 491

Số phòng:   52

Giá (US$):   50-290

Khu du lịch Làng tre (Bamboo Village)  ***

Km 11,8  phường Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 007/ 841 197

Fax:            (84-62) 847 095

Số phòng:   37

Giá (US$):   75-180

Khu du lịch Malibu 

Phường 5, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 848 526/ 849 669

Fax:            (84-62) 849 475

Số phòng:   35

Giá (US$):   47-65

Khu du lịch NovoTel Phan Thiết  ****

1 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 822 393

Fax:            (84-62) 825 682

Số phòng:   123

Giá (US$):   60-125

Khu du lịch Pandanus Beach  ****

Phường 5, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 849 849

Fax:            (84-62) 849 850

Số phòng:   134

Giá (US$):   119-229

Khu du lịch Phú Hải  ****

Km 8, đường Nguyễn Đình Chiểu, khu 5, phường Phú Hải, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 812 799

Fax:            (84-62) 812 797

Số phòng:   82

Giá (US$):   67-194

Khu du lịch Romana 

Km 8, Phú Hải, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-8) 512 6129

Số phòng:   108

Khu du lịch Sài Gòn - Mũi Né  ****

56-97 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiên, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 303

Fax:            (84-62) 847 307

Số phòng:   75

Giá (US$):   15-115

Khu du lịch Sao Biển  ****

22 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 736

Fax:            (84-62) 847 740

Số phòng:   87

Giá (US$):   75-135

Khu du lịch Seahorse 

Km 11, phường Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 507

Fax:            (84-62) 847 774

Số phòng:   40

Giá (US$):   115-165

Khu du lịch Tản Đà  ***

18 Nguyễn Đình Chiểu, Mui Ne, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 626

Fax:            (84-62) 847 336

Số phòng:   44

Giá (US$):   60

Khu du lịch Victoria Phan Thiết  ****

Km 9,  phường  Phú Hải, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 170

Fax:            (84-62) 847 174

Số phòng:   50

Giá (US$):   120-170

Khu du lịch Vinh Sương  ***

46 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 847 469

Fax:            (84-62) 847 680

Số phòng:   74

Giá (US$):   60-160

Nhà khách Tỉnh Ủy 

2 Bà Triệu, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 821 553

Số phòng:   23

Nhà nghỉ Công Đoàn 

314 Võ Thị Sáu, Tp. Phan Thiết

Tel:             (84-62) 821 395

Số phòng:   26

 


Comments