Khách sạn tại Ninh Bình


 Khách sạn Hoa Lư  **

Đường Trần Hưng Đạo, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 871 217

Fax:                 (84-30) 874 126

Số phòng:        120

Khách sạn Hoàng Gia 

6 Lê Đại Hành, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 871 369/ 873 412

Fax:                 (84-30) 871 396

Số phòng:        17

Giá (US$):        12-16

Khách sạn Kinh Đô 

99 Phan Đình Phùng, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 881 918/ 871 352

Fax:                 (84-30) 873 005

Số phòng:        40

Giá (US$):        5-25

Khách sạn Ngôi Sao 

267 Trần Hưng Đạo, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 871 522

Khách sạn Queen 

21 Hoàng Hoa Thám, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 871 874

Số phòng:        15

Giá (US$):        4-9

Khách sạn Thanh Bình 

31 Lương Văn Tụy, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 872 439

Fax:                 (84-30) 872 439

Số phòng:        15

Giá (US$):        7-20

Khách sạn Tháng 8 

1 Đoàn Kết, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 871 718

Fax:                 (84-30) 875 138

Khách sạn Thùy Anh  **

55 Trương Hán Siêu, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 871 602/ 882 712

Fax:                 (84-30) 876 934

Số phòng:        37

Giá (US$):        22-30

Khách sạn Việt Hưng 

2 Trần Hưng Đạo, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 872 002

Fax:                 (84-30) 880 247

Số phòng:        15

Giá (US$):        22-40

Nhà nghỉ Cúc Phương 

Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 848 006

Fax:                 (84-30) 848 008

Số phòng:        33

Giá (US$):        16-40

Nhà nghỉ Thanh Thuỷ 

128 Lê Hồng Phong, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel:                  (84-30) 871 811

Fax:                 (84-30) 872 439

Số phòng:        22

Giá (US$):        5-10

 


Comments