Khách sạn tại Nha Trang


 Khách sạn 78 

78Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 342

Fax:            (84-58) 691 256

Số phòng:   16

Giá (US$):   7-10

Khách sạn 36 Trần Phú - Học viện Lục Quân 

36 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 534

Fax:            (84-58) 825 953

Số phòng:   65

Giá (US$):   10-15

Khách sạn 46A Trần Phú 

46A Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 823 821/ 821 094

Fax:            (84-58) 823 823

Số phòng:   16

Giá (US$):   8-10

Khách sạn 53 Yersin 

53 Yersin, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 645

Số phòng:   8

Giá (US$):   5-12

Khách sạn 56 Hùng Vương 

56 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 662/ 811 136

Số phòng:   10

Giá (US$):   8-20

Khách sạn 59 Bạch Đằng 

59 Bạch Đằng, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 510 491

Số phòng:   17

Giá (US$):   4-9

Khách sạn 62 Trần Phú 

62 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 095

Fax:            (84-58) 828 801

Số phòng:   18

Giá (US$):   5-16

Khách sạn 86A 

86 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 526/524 753/524 754

Fax:            (84-58) 815 482

Số phòng:   50

Giá (US$):   6-15

Khách sạn 86C  

86C Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 526/ 815 480

Fax:            (84-58) 815 482

Số phòng:   34

Giá (US$):   7-10

Khách sạn 96 (Công ty xây lắp)  *

96 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 824 522

Fax:            (84-58) 814 232

Số phòng:   34

Giá (US$):   7-10

Khách sạn An Đồng 

31 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 828 905

Số phòng:   15

Giá (US$):   6-15

Khách sạn Anh Tuấn 

11A Thái Nguyên, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 812 138

Số phòng:   17

Giá (US$):   5-10

Khách sạn Ban Mê  **

3/3 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 829 499 / 829 500

Fax:            (84-58) 810 035

Số phòng:   32

Giá (US$):   15-30

Khách sạn Bích Đào 

15 Trần Quý Cáp, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 950

Số phòng:   9

Giá (US$):   3-8

Khách sạn Biển Nha Trang  *

4 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 524 468/ 524 469/524 470

Fax:            (84-58) 810 159

Số phòng:   34

Giá (US$):   12-25

Khách sạn Bưu Điện 

2 Lê Lợi, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 252/ 825 664

Fax:            (84-58) 824 205

Số phòng:   22

Giá (US$):   13-16

Khách sạn Cali  *

21 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 840/ 524 726

Fax:            (84-58) 836 546

Số phòng:   13

Giá (US$):   10-13

Khách sạn Cát Trắng 1  *

14 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 896

Fax:            (84-58) 810 449

Số phòng:   48

Giá (US$):   10-13

Khách sạn Cát Trắng 2  *

9 Yersin, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 823 732

Số phòng:   33

Khách sạn Cát Vàng 

64/8 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 823 209

Số phòng:   10

Giá (US$):   6-12

Khách sạn Cầu Vồng  *

10A  Biệt Thự, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 810 501/ 810 531

Fax:            (84-58) 810 030

Số phòng:   21

Giá (US$):   8-25

Khách sạn Champa 

26 Trần Quý Cáp, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 986

Số phòng:   10

Giá (US$):   4-6

Khách sạn Chí Thành  *

17B  Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 092

Số phòng:   10

Giá (US$):   6-16

Khách sạn Công ty Dệt II 

12 Nguyễn Gia Thiều, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 815 036

Số phòng:   4

Giá (US$):   6

Khách sạn Đại Dương  **

8 Tuệ Tĩnh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 421/ 822 573

Fax:            (84-58) 824 179

Số phòng:   10

Giá (US$):   10-20

Khách sạn Diễm Trang (Hoàng Red) 

56 Hoàng Văn Thụ, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 089

Số phòng:   10

Giá (US$):   4-8

Khách sạn Điện Ảnh 

10 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 072

Số phòng:   16

Giá (US$):   6-8

Khách sạn Điện Lực 

14 Lý Thường Kiệt, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 626

Số phòng:   17

Giá (US$):   5-8

Khách sạn Đinh Tiên Hoàng 

2 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 824 916

Số phòng:   11

Giá (US$):   10-13

Khách sạn Đông Phương I 

103 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 986/ 828 247

Fax:            (84-58) 825 986

Số phòng:   30

Giá (US$):   6-15

Khách sạn Đông Phương II 

96A 6/1 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 814 580/ 810 137

Fax:            (84-58) 825 986

Số phòng:   32

Giá (US$):   6-25

Khách sạn Đường Sắt 

15 Pasteur, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 308

Khách sạn Đường Sắt- Nha Trang 

17 Thái Nguyên, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 811 337/ 823 921

Số phòng:   19

Giá (US$):   4-8

Khách sạn Duy Tân  **

24 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 671/ 821 225

Fax:            (84-58) 825 034/816 497

Số phòng:   85

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Duyên Hải 

72-74 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 811 548

Fax:            (84-58) 821 906

Số phòng:   27

Giá (US$):   10-14

Khách sạn Grand  *

44 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 445

Fax:            (84-58) 825 395

Số phòng:   70

Khách sạn Hà Hương  *

26 Nguyễn Trung Trực, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 512 069

Fax:            (84-58) 513 483

Khách sạn Hà Minh 

30 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 811 048/ 823 302

Fax:            (84-58) 811 048

Số phòng:   10

Giá (US$):   5-20

Khách sạn Hà Nội  *

31/1C Biệt Thự, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 824 127/ 813 629

Số phòng:   12

Giá (US$):   6-12

Khách sạn Hà Phương 

46 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 829 016

Fax:            (84-58) 829 015

Số phòng:   14

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Hà Vân 

3/2 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 525 454

Fax:            (84-58) 521 700

Số phòng:   36

Giá (US$):   6-18

Khách sạn Hải Ân  *

11B Biệt Thự, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 814 125

Fax:            (84-58) 823 218

Số phòng:   15

Giá (US$):   10-25

Khách sạn Hải Âu 1  *

3 Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 810 333/ 822 862

Fax:            (84-58) 827 921

Số phòng:   32

Giá (US$):   4-12

Khách sạn Hải Âu 2  *

4 Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 823 644/ 810 178

Fax:            (84-58) 824 213

Số phòng:   32

Giá (US$):   12-14

Khách sạn Hải Quỳ  *

14A Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 511 799

Số phòng:   15

Giá (US$):   5-9

Khách sạn Hải Vân 

115A Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 139

Số phòng:   12

Khách sạn Hải Yến  ***

40 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 828/ 822 974

Fax:            (84-58) 821 902

Số phòng:   100

Giá (US$):   20-40

Khách sạn Hàng Hải  **

34 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 881 135

Fax:            (84-58) 881 134

Số phòng:   67

Giá (US$):   11-23

Khách sạn Hiền Lương  *

17/15 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 824 559

Fax:            (84-58) 824 664

Số phòng:   10

Giá (US$):   5-10

Khách sạn Hoa Biển 

17/2D Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 810 533

Khách sạn Hoa Mỹ  *

17/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 524 555/ 524 556

Fax:            (84-58) 524 666

Số phòng:   20

Giá (US$):   6-10

Khách sạn Hòa Mỹ  *

100 đường 23/10, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 829 426

Số phòng:   20

Khách sạn Hoài Hương 

10/1 Lý Tự Trọng, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 813 776

Số phòng:   20

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Hoàn Hải  *

96A Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 262/ 821 263

Fax:            (84-58) 813 123

Số phòng:   20

Giá (US$):   10-25

Khách sạn Hoàng Gia 

40 Thái Nguyên, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 298

Fax:            (84-58) 813 728

Số phòng:   43

Giá (US$):   2-13

Khách sạn Hoàng Lợi 

4 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 934

Số phòng:   24

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Hoàng Ngân 

7A Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 814 422/ 814 417

Fax:            (84-58) 823 802

Số phòng:   13

Giá (US$):   8-13

Khách sạn Hồng Bàng  *

124 Hồng Bàng, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 512 006

Fax:            (84-58) 512 007

Số phòng:   20

Giá (US$):   4-7

Khách sạn Hồng Phúc 

29 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 829 498

Khách sạn Hồng Trân 

7 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 820 069/ 820 070

Fax:            (84-58) 810 441

Số phòng:   24

Giá (US$):   13-20

Khách sạn Hương Nam 

13B1 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 792

Số phòng:   12

Giá (US$):   5-10

Khách sạn Hữu Nghị  *

3 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 703/ 822 246

Fax:            (84-58) 827 416

Số phòng:   65

Giá (US$):   6-16

Khách sạn Khánh Hoà 

25 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 897

Số phòng:   54

Giá (US$):   2-10

Khách sạn Khatoco  **

9 Biệt Thự, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 823 723/ 823 724

Fax:            (84-58) 821 925

Số phòng:   24

Giá (US$):   7-20

Khách sạn Khương Hải 

36 Yết Kiêu, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 470/ 822 961

Khách sạn Khương Linh 

96B/1 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 592/ 823 841

Số phòng:   16

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Kim Ngân  **

52 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 524 411

Fax:            (84-58) 522 158

Số phòng:   22

Giá (US$):   8 - 20

Khách sạn Kim Tường  *

60 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 827 363/ 827 364

Fax:            (84-58) 824 129

Khách sạn Kinh Đô 

9 Lê Lợi, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 824 501

Số phòng:   10

Giá (US$):   6-13

Khách sạn Mạnh Đào 

115 Ngô Gia Tự, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 510 596

Khách sạn Mặt Trời  *

1 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 814 428/ 524 276

Fax:            (84-58) 811 779

Số phòng:   16

Giá (US$):   7-14

Khách sạn Mimosa 

38 Lê Quí Đôn, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 510 659

Fax:            (84-58) 826 810

Số phòng:   10

Giá (US$):   4-8

Khách sạn Minh Thành 1 

10C Đinh Tiên Hoàng, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 827 281

Số phòng:   11

Giá (US$):   4-8

Khách sạn Minh Thành 2 

25 Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 813 529

Số phòng:   22

Giá (US$):   6-15

Khách sạn Mỹ Hoa  *

7 Hàng Cá, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 810 111/ 821 793

Fax:            (84-58) 827 554

Số phòng:   15

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Nghĩa Bình 

27A Thái Nguyên, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 829 156

Khách sạn Nha Trang I&II  **

129 Thống Nhất, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 347/ 823 764

Fax:            (84-58) 823 594

Số phòng:   63

Giá (US$):   8-15

Khách sạn Nha Trang Lodge  ****

42 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 521 500/ 521 900

Fax:            (84-58) 521 800/ 522 922

Số phòng:   121

Giá (US$):   40-130

Khách sạn Nhị Hằng 

64B/7 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 827 657

Số phòng:   13

Giá (US$):   6-15

Khách sạn Như Ý 

28 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 823 017

Số phòng:   10

Giá (US$):   10-13

Khách sạn Osin 1 

4 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 064

Số phòng:   9

Giá (US$):   4-8

Khách sạn Osin 2 

15 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 902

Số phòng:   15

Giá (US$):   2-6

Khách sạn Pasteur 

7 Pasteur, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 284

Số phòng:   12

Khách sạn Pha Lê  *****

12 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 820 999

Fax:            (84-58) 822 866

Số phòng:   121

Giá (US$):   115-448

Khách sạn Phanxipăng 

59A Lê Thành Phương, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 172

Số phòng:   10

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Phong Lan  

24/44 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 811 647

Số phòng:   10

Giá (US$):   7-15

Khách sạn Phú Quý 

54 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 810 609/ 812 954

Fax:            (84-58) 812 954

Số phòng:   49

Giá (US$):   8-25

Khách sạn Phương Anh 

16 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 813

Số phòng:   4

Giá (US$):   6-10

Khách sạn Phượng Hoàng  *

5-7 Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 526 714/ 526 423/ 525 424

Fax:            (84-58) 522 991

Số phòng:   26

Giá (US$):   8-15

Khách sạn Phương Ngọc  *

56B Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 145

Fax:            (84-58) 814 689

Số phòng:   21

Giá (US$):   8-20

Khách sạn Phương Nhung  *

75 Võ Trứ, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 510 827/ 510 828

Số phòng:   18

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Quang Vinh 

84A Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 536

Số phòng:   10

Giá (US$):   7-10

Khách sạn Quê Hương  ***

60 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 047/ 827 365

Fax:            (84-58) 825 344

Số phòng:   56

Giá (US$):   50-100

Khách sạn Quốc Hương Newyork  *

115A Hoàng Văn Thụ, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 829 555/ 829 666

Fax:            (84-58) 828 222

Số phòng:   12

Giá (US$):   10

Khách sạn Quốc Tế  **

9 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 525 252/ 525 253

Fax:            (84-58) 521 111

Số phòng:   38

Giá (US$):   5-14

Khách sạn Rạng Đông 

18 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 771

Khách sạn Sao Mai 

99 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 827 412

Fax:            (84-58) 824 689

Số phòng:   20

Giá (US$):   6-15

Khách sạn Sao Xanh 

1B Biệt Thự, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 447/ 810 369

Số phòng:   11

Giá (US$):   7-12

Khách sạn Seaside  *

96BTrần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 178/ 821 325

Fax:            (84-58) 828 038

Số phòng:   19

Giá (US$):   15-40

Khách sạn Tài-Nha Trang  *

42B Đống Đa, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 514 863

Fax:            (84-58) 515 242

Số phòng:   10

Giá (US$):   5-10

Khách sạn Thái Bình  *

12 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 999

Fax:            (84-58) 814 222

Số phòng:   27

Giá (US$):   10-20

Khách sạn Thắng Lợi  **

4 Pasteur, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 565/ 822 523

Fax:            (84-58) 821 905

Số phòng:   55

Giá (US$):   6-13

Khách sạn Thăng Long 

28 Yersin, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 824 289

Số phòng:   13

Giá (US$):   5-10

Khách sạn Thanh Bình 

84 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 203

Số phòng:   11

Giá (US$):   8-20

Khách sạn Thanh Hoa 

13A Mê Linh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 510 603/ 511 467

Số phòng:   9

Giá (US$):   5-8

Khách sạn Thanh Ngọc 

84B Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 825 194

Số phòng:   10

Giá (US$):   8-20

Khách sạn Thanh Niên 

6 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 454

Số phòng:   18

Giá (US$):   4-13

Khách sạn Thanh Thanh  *

98A Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 824 657

Fax:            (84-58) 823 031

Số phòng:   25

Giá (US$):   10-20

Khách sạn Thiên Đô  *

1 Hồng Bàng, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 541 381

Fax:            (84-58) 510 332

Số phòng:   21

Giá (US$):   7-18

Khách sạn Thiên Nga 

44 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 827 680

Fax:            (84-58) 827 678

Số phòng:   15

Giá (US$):   5-20

Khách sạn Thiên Phú 

157 Hoàng Văn Thụ, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 852

Số phòng:   5

Giá (US$):   5-9

Khách sạn Thiên Sơn II 

25 Nguyễn Hữu Huân, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 512 386

Số phòng:   21

Giá (US$):   3-7

Khách sạn Thiên Tân  *

78 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 816 455/ 822 755

Fax:            (84-58) 825 445

Số phòng:   25

Giá (US$):   8-20

Khách sạn Thu Hà 

32 Trần Nguyên Hãn, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 511 401

Số phòng:   11

Giá (US$):   5-8

Khách sạn Thuỳ Dương 

13 Phương Câu, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 827 539

Số phòng:   7

Giá (US$):   5-8

Khách sạn Thủy Tiên 

7 Lý Thánh Tôn, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 810 366

Số phòng:   12

Giá (US$):   6-13

Khách sạn Tiến Định 

50Quang Trung, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 815 115/ 816 323

Số phòng:   17

Giá (US$):   10-14

Khách sạn Trầm Hương 

74 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 811 548/ 815 596/ 815 597

Fax:            (84-58) 815 598

Số phòng:   64

Giá (US$):   8-30

Khách sạn Trúc Hương 

6A Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 828 502

Fax:            (84-58) 826 607

Số phòng:   13

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Trường An 1 

20 Sinh Trung, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 826 056

Số phòng:   10

Giá (US$):   3-10

Khách sạn Tulip 

30 Hoàng Văn Thụ, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 302/ 829 893

Số phòng:   17

Giá (US$):   6-10

Khách sạn Văn  *

19 Hai Bà Trưng, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 846

Fax:            (84-58) 821 846

Số phòng:   10

Giá (US$):   7-16

Khách sạn Vân Cảnh 

5A Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 290/ 821 299

Số phòng:   11

Giá (US$):   3-16

Khách sạn Vật tư 

7 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 605

Fax:            (84-58) 825 074

Số phòng:   35

Giá (US$):   3-10

Khách sạn Viễn Đông  ***

1 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 821 606

Fax:            (84-58) 821 912

Số phòng:   106

Giá (US$):   25-75

Khách sạn Việt Thảo 

90 Bạch Đằng, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 515 226/ 510 005

Fax:            (84-58) 826 810

Số phòng:   12

Giá (US$):   5-10

Khách sạn Violet 

12A Biệt thự, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 814 314

Fax:            (84-58) 829 596

Số phòng:   40

Giá (US$):   10-25

Khách sạn Xanh Nha Trang  ***

6 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 525 404/ 525 405

Fax:            (84-58) 525 865

Số phòng:   66

Giá (US$):   32-89

Khu du lịch Ana Mandara Resort  ****

86 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 522 222

Fax:            (84-58) 525 828

Số phòng:   74

Giá (US$):   236-468

Khu du lịch Bảo Đại  ***

Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 590 147/ 590 148

Fax:            (84-58) 590 146

Số phòng:   48

Giá (US$):   25-80

Khu du lịch Đảo Hòn Tre (Hòn Ngọc Việt)  *****

7 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 598 188/598 146

Fax:            (84-58) 598 199/598 147

Số phòng:   500

Giá (US$):   150-260

Khu du lịch Hòn Tằm (Văn phòng đại diện)  **

72 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 523 100/ 821 419

Fax:            (84-58) 525 588

Số phòng:   30

Giá (US$):   13-33

Khu du lịch Yasaka Sài Gòn - Nha Trang  ****

18 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 820 090

Fax:            (84-58) 820 000

Số phòng:   201

Giá (US$):   98-1400

Nhà khách Công Đoàn 

13A Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 525 774

Fax:            (84-58) 524 012

Số phòng:   14

Giá (US$):   8-12

Nhà khách Hải Quân 

58 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 997/ 827 274/525 137

Số phòng:   92

Giá (US$):   8-22

Nhà khách Ngân hàng Nông Nghiệp 

86 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 811 400/ 810 620

Fax:            (84-58) 813 930

Số phòng:   38

Giá (US$):   7-12

Nhà nghỉ T78-Ban Tài Chính Quản Trị Trung Ương 

44 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Tel:             (84-58) 822 445

Fax:            (84-58) 825 395

Số phòng:   78

Giá (US$):   4-50

 


Comments