Khách sạn tại Nghệ An


 Thành phố Vinh

Khách sạn Asean  **

114 Trần Phú, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 359 3333

Fax:            (84-38) 383 4094

Số phòng:   41

Giá(US$):   12-18

Khách sạn Bến Thủy 

41 Nguyễn Du, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 385 5163

Fax:            (84-38) 355 2788

Số phòng:   50

Giá(US$):   10-30

Khách sạn Bông Sen 

20 Quang Trung, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 3439

Số phòng:   19

Khách sạn Đông Đô 

Đường Mai Hắc Đế, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 6989

Fax:            (84-38) 353 1646

Số phòng:   25

Giá(US$):   10-20

Khách sạn Du lịch Công Đoàn Hồ Goong 

3 Đường Phan Đăng Lưu, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 8254/ 359 0892/

Fax:            (84-38) 384 2819

Số phòng:   25

Giá(US$):   10-15

Khách sạn Giao Tế  **

9 Hồ Tùng Mậu, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 3175/ 384 2047

Fax:            (84-38) 359 6249

Số phòng:   85

Giá(US$):   15-50

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ  **

72 Lê Lợi, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 383 3352

Fax:            (84-38) 383 5673

Số phòng:   98

Giá(US$):   10-30

Khách sạn Hữu Nghị  **

74 Lê Lợi, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 2492/ 384 4633

Fax:            (84-38) 384 2813

Số phòng:   80

Giá(US$):   10-18

Khách sạn Kim Loan 

Đường Nguyễn Du, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 385 5806

Số phòng:   14

Khách sạn Kim Thái San 

107 Nguyễn Thái Học, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 388 4409

Fax:            (84-38) 383 2831

Số phòng:   12

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Lam Hồng 

26 Phan Bội Châu, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 385 3216

Fax:            (84-38) 355 3013

Số phòng:   15

Giá(US$):   10-20

Khách sạn Ngân Hà 

41 Quang Trung, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 9896

Số phòng:   22

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Phú Nguyên Hải  **

79-81 Lê Lợi, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 8429

Fax:            (84-38) 383 2014

Số phòng:   17

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Phương Đông  ***

2 Trường Thi, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 356 2299

Fax:            (84-38) 356 2562

Số phòng:   180

Giá(US$):   40-400

Khách sạn Phương Nam 

78 Minh Khai, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 383 7687

Fax:            (84-38) 384 3162

Số phòng:   28

Giá(US$):   10-20

Khách sạn Quang Trung 

4 Đinh Công Tráng, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 2265/ 358 6323

Số phòng:   100

Giá(US$):   5-10

Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên  ***

25 Quang Trung, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 383 8899

Fax:            (84-38) 383 8898

Số phòng:   77

Giá(US$):   28-80

Khách sạn Sông Lam 

Đường Quang Trung, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 0603

Số phòng:   18

Khách sạn Thanh Bình 

33 Quang Trung, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 2512

Số phòng:   35

Giá(US$):   10-20

Khách sạn Thanh Lịch 

49 Quang Trung, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 4961

Fax:            (84-38) 383 7326

Số phòng:   19

Giá(US$):   10-30

Khách sạn Thành Vinh 

213 Lê Lợi, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 7222

Fax:            (84-38) 384 7226

Số phòng:   18

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Thương Mại Vinh  *

19 Quang Trung, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 383 0212

Fax:            (84-38) 383 0212

Số phòng:   45

Giá(US$):   10-30

Khách sạn Thủy Tiên-Vinh 

36 Phan Bội Châu, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 385 3514

Số phòng:   12

Giá(US$):   10-20

Khách sạn Trà Bồng 

33 Trần Phú, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 2226

Fax:            (84-38) 356 9607

Số phòng:   33

Giá(US$):   10-30

Khách sạn Xanh Nghệ An  ***

2 Đường Mai Hắc Đế, Tp. Vinh

Tel:             (84-38) 384 4788

Fax:            (84-38) 384 8873

Số phòng:   50

Giá(US$):   10-30

 

Thị xã Cửa Lò

Khách sạn Bạch Tuyết 

Đường Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 394 9456

Fax:            (84-38) 394 9567

Số phòng:   33

Khách sạn Bưu Điện Cửa Lò 

1 Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4554

Fax:            (84-38) 3

Số phòng:   26

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Du lịch Công đoàn Cửa Lò 

74 Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4176

Fax:            (84-38) 382 4111

Số phòng:   60

Giá(US$):   10-30

Khách sạn Giao Tế 2 

100 Đường Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 395 1882/ 395 1881

Fax:            (84-38) 382 4779

Số phòng:   120

Giá(US$):   15-25

Khách sạn Hạ Long 

18 Sào Nam, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4617

Fax:            (84-38) 395 1018

Số phòng:   85

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Hà Nội  **

Đường số 2, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4815

Fax:            (84-38) 382 4079

Số phòng:   20

Giá(US$):   20-40

Khách sạn Hoa Đồng Tiền  *

Đường Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4901

Fax:            (84-38) 382 4901

Số phòng:   37

Giá(US$):   10-30

Khách sạn Hòn Ngư  **

94 Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4127

Fax:            (84-38) 382 4446

Số phòng:   143

Giá(US$):   20-50

Khách sạn Phú Gia 

68 Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 395 1367

Fax:            (84-38) 395 1616

Số phòng:   44

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Sa Nam  **

72 Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 395 2666

Fax:            (84-38) 395 2495

Số phòng:   160

Giá(US$):   10-20

Khách sạn Thái Bình Dương  **

92 Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4301/ 382 4302

Fax:            (84-38) 382 4692

Số phòng:   160

Giá(US$):   10-20

Khách sạn Thăng Long 

98 Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4259

Fax:            (84-38) 353 1646

Số phòng:   25

Giá(US$):   10-30

Khách sạn Thành Lộc 

Đường Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 395 1434

Số phòng:   14

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Thương Mại Cửa Lò 

Đường Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 395 1215

Số phòng:   75

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Tô Gi  *

Đường Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4663

Fax:            (84-38) 395 1168

Số phòng:   20

Giá(US$):   10-25

Khách sạn Ủy ban Thị xã Cửa Lò 

70 Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4543

Số phòng:   22

Khách sạn Việt Anh  **

Đường Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 395 1123

Fax:            (84-38) 395 1666

Số phòng:   75

Giá(US$):   20-50

Khách sạn Việt Thái 

Đường Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 395 1555

Fax:            (84-38) 382 4680

Số phòng:   27

Giá(US$):   20-50

Khách sạn Xanh Nghệ An  ***

Đường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

Tel:             (84-38) 384 4788

Fax:            (84-38) 384 8873

Số phòng:   150

Giá(US$):   20-50

Khu du lịch Sài Gòn - Kim Liên  ****

80 Bình Minh, Tx. Cửa Lò

Tel:             (84-38) 382 4564

Fax:            (84-38) 382 4920

Số phòng:   80

Giá(US$):   60-120Comments