Khách sạn tại Huế


 Khách sạn Á Đông 1 

1 Chu Văn An, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 824 148/ 849 757

Fax:            (84-54) 849 419

Số phòng:   8

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Á Đông 2 

21 Đội Cung, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 765/ 822 766

Fax:            (84-54) 849 419

Số phòng:   15

Giá (US$):   15-25

Khách sạn ASIA  ***

17 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 830 283

Fax:            (84-54) 828 972

Số phòng:   60

Khách sạn Bến Ngự 

40 Trần Thúc Nhẫn, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 828 622

Fax:            (84-54) 828 439

Số phòng:   28

Giá (US$):   7-12

Khách sạn Bông Sen 

116 Mai Thúc Loan, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 522 443

Fax:            (84-54) 527 864

Số phòng:   17

Khách sạn Century Riverside Hue  ****

49 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 390/ 829 303

Fax:            (84-54) 823 394/ 827 616

Số phòng:   147

Giá (US$):   75-300

Khách sạn Cố Đô (Citadel)  **

32 Trường Chinh, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 826 249

Fax:            (84-54) 826 252

Số phòng:   21

Giá (US$):   18-22

Khách sạn Đập Đá 

80 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 828 240

Fax:            (84-54) 823 102

Số phòng:   8

Khách sạn Điện Biên 

3 Điện Biên Phủ, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 821 678/ 833 358

Fax:            (84-54) 821 676

Số phòng:   22

Khách sạn Đống Đa  **

15 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 071

Fax:            (84-54) 823 204

Số phòng:   40

Giá (US$):   25-75

Khách sạn Đông Dương (L' indochine)  **

2 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 866

Fax:            (84-54) 825 910

Số phòng:   70

Giá (US$):   20-75

Khách sạn Đồng Lợi 

19 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 296

Fax:            (84-54) 826 234

Số phòng:   60

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Đông Phương 

60 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 825 333/ 825 480

Fax:            (84-54) 825 480

Số phòng:   31

Giá (US$):   7-12

Khách sạn Đông Sơn 

6 Nguyễn Khuyến, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 861

Fax:            (84-54) 826 949

Số phòng:   20

Khách sạn Duy Tân  ***

12 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 825 001/ 826 479/826 480/830 291

Fax:            (84-54) 826 477

Số phòng:   101

Giá (US$):   25-80

Khách sạn Festival Huế  ***

15 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 071

Fax:            (84-54) 823 204

Số phòng:   86

Giá (US$):   32-132

Khách sạn Hoa Hồng 2 

1 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 826 943

Fax:            (84-54) 826 949

Số phòng:   60

Giá (US$):   40-90

Khách sạn Hoa Sen 

51 Đinh Công Tráng, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 525 997

Fax:            (84-54) 525 996

Số phòng:   10

Khách sạn Hoàn Mỹ 

44 Đống Đa, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 821 666

Fax:            (84-54) 821 561

Số phòng:   19

Giá (US$):   7-11

Khách sạn Hoàng Cung  *****

8 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 832 063

Fax:            (84-54) 882 244

Số phòng:   192

Giá (US$):   149-689

Khách sạn Hoàng Long 

50 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 828 235/ 848 493

Fax:            (84-54) 823 858

Số phòng:   20

Giá (US$):   6-10

Khách sạn Hoàng Ngọc 

3 Trương Định, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 824 785/ 845 996

Số phòng:   20

Khách sạn Hưng Đạo 

81 Trần Hưng Đạo, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 523 941

Khách sạn Hướng Dương 

37 Hai Bà Trưng, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 821 550

Fax:            (84-54) 848 580

Số phòng:   20

Giá (US$):   6-20

Khách sạn Hương Giang  ****

51 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 122

Fax:            (84-54) 823 102

Số phòng:   160

Giá (US$):   100-300

Khách sạn Huy Hoàng 

14 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 635

Fax:            (84-54) 823 858

Số phòng:   14

Giá (US$):   7-12

Khách sạn Khải Hoàn 

29 Bà Triệu, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 826 723

Fax:            (84-54) 826 721

Số phòng:   30

Khách sạn Khang Quang 

29B Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 824 424

Khách sạn Kinh Đô 

1 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 566

Fax:            (84-54) 821 190

Số phòng:   50

Khách sạn Kỳ Lân 

86 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 826 556

Fax:            (84-54) 822 705

Số phòng:   20

Khách sạn L’Indochine 

3 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 826 070/ 826 071

Fax:            (84-54) 826 074

Số phòng:   12

Khách sạn La Residence HoTel & Spa  ****

5 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 837 475

Fax:            (84-54) 837 476

Số phòng:   122

Khách sạn Lê Lợi  **

2 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 153/824 668

Fax:            (84-54) 824 527

Số phòng:   160

Giá (US$):   15-40

Khách sạn Minh Trang 

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 828 148/ 821 344

Fax:            (84-54) 823 324

Số phòng:   22

Khách sạn Nam Giao 

3 Điện Biên Phủ, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 140/ 825 736

Fax:            (84-54) 825 735

Số phòng:   14

Khách sạn Nguyễn Huệ 

100 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 833 133/ 833 643

Fax:            (84-54) 833 742

Số phòng:   34

Giá (US$):   20-40

Khách sạn Nữ Hoàng 

292 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

Tel:            (84-54) 824 721

Khách sạn Phú Thịnh 

243 Lê Duẩn, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 528 155

Số phòng:   11

Khách sạn Phú Xuân 

9 Ngô Quyền, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 278/ 846 361

Fax:            (84-54) 828 372

Số phòng:   65

Giá (US$):   15-30

Khách sạn Phượng Hoàng  *

66/3 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 826 736

Fax:            (84-54) 828 999

Số phòng:   27

Giá (US$):   8-20

Khách sạn Sài Gòn 

22B Hùng Vương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 821 007

Fax:            (84-54) 821 009

Số phòng:   20

Giá (US$):   7-10

Khách sạn Saigon Morin  ****

30 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 526

Fax:            (84-54) 825 155

Số phòng:   180

Giá (US$):   100-500

Khách sạn Sông Hương 

79-86 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 825 805/ 823 675/ 824 058/ 827996

Fax:            (84-54) 825 796

Số phòng:   102

Giá (US$):   12-28

Khách sạn Sports 

15 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 828 096/ 830559

Fax:            (84-54) 830 199

Khách sạn Sunrise 1 ( Bình Minh 1) 

36(12) Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 825 526

Fax:            (84-54) 828 362

Số phòng:   40

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Sunrise 2 ( Bình Minh 2) 

45(16) Bến Nghé, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 849 007

Fax:            (84-54) 828 362

Số phòng:   15

Giá (US$):   8-25

Khách sạn Thái Bình  *

10/9 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 828 058

Fax:            (84-54) 832 867/827 560

Số phòng:   40

Giá (US$):   7-15

Khách sạn Thái Bình 2 

2 Lương Thế Vinh, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 827 561/827 563

Fax:            (84-54) 827 560

Số phòng:   30

Giá (US$):   15-40

Khách sạn Thái Ý 

10 Phạm Văn Đồng, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 897 372

Fax:            (84-54) 897 373

Số phòng:    16

Giá (US$):   10-14

Khách sạn Thắng Lợi 

20 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 079

Fax:            (84-54) 821 490

Số phòng:   35

Khách sạn Thăng Long  *

18 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 826 462/ 826 463

Fax:            (84-54) 826 464

Số phòng:   20

Giá (US$):   7-20

Khách sạn Thanh Bình 

96B Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 955

Fax:            (84-54) 849 448

Số phòng:   24

Khách sạn Thanh Lịch  **

33 Hai Bà Trưng, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 825 973/ 825 975

Fax:            (84-54) 825 972

Số phòng:   40

Giá (US$):   30-35

Khách sạn Thành Lợi 

11 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 524 803

Fax:            (84-54) 525 344

Số phòng:   20

Giá (US$):   6-15

Khách sạn Thành Nội  **

57 Đặng Dung, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 522 478

Fax:            (84-54) 527 210

Số phòng:   50

Giá (US$):   17-30

Khách sạn Thanh Tân 

12 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 824 146

Fax:            (84-54) 826 015

Khách sạn Thiên Đường 

47 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 825 976

Fax:            (84-54) 828 233

Số phòng:   17

Giá (US$):   6-7

Khách sạn Thôn Vỹ 

205-209 Nguyễn Sinh Cung

Tel:             (84-54) 821 149

Số phòng:   40

Khách sạn Thuận Hoá  ***

7 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 553/ 823 340

Fax:            (84-54) 822 470

Số phòng:   100

Giá (US$):   25-40

Khách sạn Thượng Tứ 

22 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 528 380

Fax:            (84-54) 528 783

Số phòng:   12

Khách sạn Tràng Tiền 

46A Lê Lợi, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 128/ 823 128

Fax:            (84-54) 826 772

Số phòng:   40

Giá (US$):   8-20

Khách sạn Trường Tiền 

8 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 127

Fax:            (84-54) 847 225

Khách sạn Vĩ Dạ Riverside  **

47 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 826 145/ 826 146

Fax:            (84-54) 826 147

Số phòng:   44

Giá (US$):   30-90

Khu du lịch Làng Pilgrimage 

130 Minh Mạng, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 885 461

Fax:            (84-54) 887 057

Số phòng:   50

Giá (US$):   69-169

Làng du lịch Festival 

11 Trần Cao Vân, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 848 585

Fax:            (84-54) 833 070

Số phòng:   30

Giá (US$):   15-20

Nhà khách Điện Lực 

101A Phan Đình Phùng, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 510

Nhà khách Liên đoàn Lao động 

2 Đống Đa, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 826 264

Nhà khách Liên đoàn lao động Tp. Huế  

13 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 846 341

Nhà khách Ngân hàng Nông Nghiệp 

5 Hà Nội, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 824 491

Nhà khách Nguyễn Đình Chiểu 

1 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 822 598

Nhà khách Nhà văn hóa Lao Động 

78A Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Tel:             (84-54) 823 803

 


Comments