Khách sạn tại Hội An


 Khách sạn Bình Minh 

12 Thái Phiên, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 943

Fax:            (84-510) 916 010

Số phòng:   21

Giá (US$):   7-15

Khách sạn Cửa Đại  *

18A Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 862 231

Fax:            (84-510) 861 232

Số phòng:   25

Giá (US$):   15-30

Khách sạn Đại Long 

19 Hai Bà Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 232

Fax:            (84-510) 916 800

Số phòng:   14

Giá (US$):   8-15

Khách sạn Đông An  ****

Đường Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 927 888

Fax:            (84-510) 927 777

Số phòng:   81

Giá (US$):   65-140

Khách sạn Đông Dương  ***

87 Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 923 601

Fax:            (84-510) 923 400

Số phòng:   60

Giá (US$):   65-105

Khách sạn Đồng Xanh  **

423 Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 863 484/ 863 658

Fax:            (84-510) 863 136

Số phòng:   60

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Du lịch Công đoàn Hội An  **

80 Trần Hưng Đạo, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 862 370/ 916 346

Fax:            (84-510) 861 899

Số phòng:   40

Giá (US$):   20-35

Khách sạn Glory Hội An 

6B Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 914 444

Fax:            (84-510) 914 445

Số phòng:   65

Giá (US$):   55-90

Khách sạn Hà An 

6 Phan Bội Châu, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 863 126

Fax:            (84-510) 914 280

Số phòng:   25

Giá (US$):   20-30

Khách sạn Hà My 

Điện Ngọc, Điện Bàn, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 943 112

Fax:            (84-510) 943 280

Số phòng:   17

Giá (US$):   15-20

Khách sạn Hải Yến  **

22A Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 994/ 862 445

Fax:            (84-510) 862 443

Số phòng:   41

Giá (US$):   22-60

Khách sạn Hoài Thành  ***

187 Lý Thường Kiệt, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 171/ 917 369

Fax:            (84-510) 861 135

Số phòng:   85

Giá (US$):   25-75

Khách sạn Hội An  ****

6 Trần Hưng Đạo, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 445

Fax:            (84-510) 861 636

Số phòng:   160

Giá (US$):   50-100

Khách sạn Hội Phố 

4 Nhị Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 864 057

Khách sạn Hợp Yến 

16A Nhị Trưng nối dài, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 863 153

Khách sạn Huy Hoàng 1 

73 Phan Bội Châu, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 453/ 862 211

Fax:            (84-510) 863 722

Số phòng:   26

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Huy Hoàng 2  *

87 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 234/ 861 792

Fax:            (84-510) 862 126

Số phòng:   32

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Khu nghỉ mát Phố Hội Ven Sông 

Thôn 1, Cẩm Nam, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 862 628

Fax:            (84-510) 862 626

Số phòng:   82

Giá (US$):   35-150

Khách sạn Lotus  ***

330 Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 923 357/ 923 770

Fax:            (84-510) 923 359

Số phòng:   45

Giá (US$):   29-48

Khách sạn Mai Lan 

87 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 792

Fax:            (84-510) 862 126

Số phòng:   30

Khách sạn Minh Quang 

44 Nhị Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 230

Khách sạn Mỹ Châu 

4 Trần Cao Vân, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 307

Số phòng:   13

Khách sạn Nguyễn Phương 

6 Nhị Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 588

Khách sạn Phố Hội I  *

7/2 Trần Phú, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 633

Fax:            (84-510) 862 626

Số phòng:   16

Giá (US$):   10-20

Khách sạn Phú Thịnh I 

144 Trần Phú, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 297

Fax:            (84-510) 861 757

Số phòng:   15

Giá (US$):   7-15

Khách sạn Phú Thịnh II  **

488 Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 923 923

Fax:            (84-510) 923 259

Số phòng:   53

Giá (US$):   20-40

Khách sạn Phương Đông 

16 Nhị Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 339

Khách sạn Sao Biển 

15 Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 589

Fax:            (84-510) 861 382

Số phòng:   15

Giá (US$):   6-12

Khách sạn Thái Bình Dương  ****

321 Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 923 777

Fax:            (84-510) 923 455

Số phòng:   81

Giá (US$):   70-110

Khách sạn Thanh Bình 1 

1 Lê Lợi, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 740

Fax:            (84-510) 864 192

Số phòng:   15

Giá (US$):   7-15

Khách sạn Thanh Bình 2  *

Nhị Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 863 715

Fax:            (84-510) 864 192

Số phòng:   31

Giá (US$):   10-30

Khách sạn Thanh Bình 3 

Nhị Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 777

Fax:            (84-510) 916 779

Số phòng:   45

Giá (US$):   15-45

Khách sạn Thanh Hà 

105 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 862 187

Fax:            (84-510) 862 187

Khách sạn Thành Phát 

49 Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 923 339/923220

Fax:            (84-510) 861 889

Số phòng:   37

Giá (US$):   15-40

Khách sạn Thanh Vân 

78 Phan Đình Phùng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 916

Fax:            (84-510) 916 915

Giá (US$):   7-25

Khách sạn Thiên Nga 

5 Nhị Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 330

Fax:            (84-510) 916 209

Số phòng:   10

Giá (US$):   6-10

Khách sạn Thiện Thanh 

34 Nhị Trưng II, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 545

Fax:            (84-510) 916 546

Số phòng:   16

Khách sạn Thiện Trung  *

129 Trần Hưng Đạo, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 769

Fax:            (84-510) 863 799

Số phòng:   42

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Thùy Dương 1 

11 Lê Lợi, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 574

Fax:            (84-510) 861 330

Số phòng:   10

Giá (US$):   8-15

Khách sạn Thùy Dương 2 

68 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 394

Fax:            (84-510) 861 330

Số phòng:   14

Giá (US$):   8-15

Khách sạn Thùy Dương 3  **

Nhị Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 565

Fax:            (84-510) 916 567

Số phòng:   40

Khách sạn Vạn Lợi  ***

Cẩm Nam, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 936 205/936 225

Fax:            (84-510) 936 207

Số phòng:   82

Giá (US$):   50-70

Khách sạn Vĩnh Hưng 1 

143 Trần Phú, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 621

Fax:            (84-510) 861 893

Số phòng:   12

Giá (US$):   30-55

Khách sạn Vĩnh Hưng 2  **

Nhị Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 864 074/ 863 717

Fax:            (84-510) 864 094

Số phòng:   41

Giá (US$):   15-35

Khách sạn Vĩnh Hưng 3  **

Hai Bà Trưng, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 916 277/ 916 360

Fax:            (84-510) 916 359

Số phòng:   24

Khu du lịch Biển Hội An  ****

Cửa Đại, xã Cẩm An, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 927 011

Fax:            (84-510) 927 019

Số phòng:   110

Giá (US$):   100-200

Khu du lịch Life Hội An 

1 Phạm Hồng Thái, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 914 555

Fax:            (84-510) 914 515

Số phòng:   94

Giá (US$):   102-198

Khu du lịch Nhà Cổ  ***

61 Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 923 377

Fax:            (84-510) 923 477

Số phòng:   42

Giá (US$):   70-90

Khu du lịch Palm Garden  *****

Xã Cẩm An, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 927 927

Fax:            (84-510) 927 928

Số phòng:   160

Giá (US$):   90-180

Khu du lịch Sinh thái nghỉ dưỡng NH Nno&PTNT Việt Nam 

Thôn Tân Thịnh, phường Cẩm An, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 927 729

Fax:            (84-510) 927 769

Khu du lịch Swiss-BelHoTel Golden Sand 

Đường Thanh Niên, bãi biển Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 927 555

Fax:            (84-510) 927 560

Số phòng:   212

Giá (US$):   160-450

Khu du lịch Ven sông Hội An  ****

175 Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 864 800

Fax:            (84-510) 864 900

Số phòng:   60

Giá (US$):   129-189

Khu du lịch Victoria Hội An  ****

Biển Cửa Đại, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 927 040

Fax:            (84-510) 927 041

Số phòng:   105

Giá (US$):   150-300

Khu du lịch Vĩnh Hưng  ****

Khối 4, An Hội, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 910 577

Fax:            (84-510) 910 576

Số phòng:   82

Giá (US$):   70-110

Lữ quán Hồng Phát 

41 Nguyễn Thái Học, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 910 100/ 861 621

Fax:            (84-510) 861 893

Lữ quán Minh A 

2 Nguyễn Thái Học, Tp. Hội An

Tel:             (84-510) 861 368

 


Comments