Khách sạn tại Hòa Bình


 Khách sạn Đà Giang 

185 Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình

Tel:             (84-18) 852 985

Số phòng:   24

Giá (US$):   6-8

Khách sạn Hoà Bình 1 

54 Phương Lâm, Tp. Hòa Bình

Tel:             (84-18) 852 051

Fax:            (84-18) 854 372

Số phòng:   32

Giá (US$):   30-40

Khách sạn Hoà Bình 2 

160 An Dương Vương, Tp. Hoà Bình

Tel:             (84-18) 852 537

Fax:            (84-18)

Số phòng:   23

Giá (US$):   30-35

Khách sạn Phương Lâm  **

186 Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình

Tel:             (84-18) 853 208

Fax:            (84-18) 853 878

Số phòng:   40

Giá (US$):   12-20

Khách sạn Sông Đà 

Phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình

Tel:             (84-18) 854 122

Fax:            (84-18) 854 188

Khách sạn Tháp Vàng 

213 Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình

Tel:             (84-18) 852 864


Comments