Khách sạn tại Hạ Long


 Khu du lịch đảo Tuần Châu 

Đảo Tuần Châu, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 842 999

Fax:            (84-33) 842 166

Số phòng:   263

Giá (US$):   70

Khách sạn Ánh Dương  ***

Tổ 9, khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 908

Fax:            (84-33) 844 403

Số phòng:   50

Giá (US$):   20-40

Khách sạn Asean Hạ Long  ****

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 640 027

Fax:            (84-33) 848 139

Số phòng:   101

Khách sạn Bắc Long 

34 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 167

Fax:            (84-33) 846 283

Số phòng:   15

Giá (US$):   8-15

Khách sạn Bạch Đằng  ***

2 Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 330/ 847 837

Fax:            (84-33) 845 892

Số phòng:   118

Giá (US$):   16-54

Khách sạn Biển Đông  **

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 677/ 847 116

Fax:            (84-33) 847 635

Số phòng:   42

Giá (US$):   16-25

Khách sạn Biệt thự Bãi Cháy 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 781

Fax:            (84-33) 847 628

Số phòng:   19

Giá (US$):   18

Khách sạn Biệt thự Hoàng Gia  ****

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 777/ 847 209

Fax:            (84-33) 847 148/ 846 728

Số phòng:   112

Giá (US$):   160-280

Khách sạn Bình Minh 1 

16 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 151

Fax:            (84-33) 847 465

Số phòng:   12

Giá (US$):   8

Khách sạn Bình Minh 2 

117 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 315

Số phòng:   10

Giá (US$):   8

Khách sạn Bip Bop 

Tổ 10, Khu 1, Trần Hưng Đạo, Phường Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 627 686

Fax:            (84-33) 827 339

Số phòng:   25

Giá (US$):   8-12

Khách sạn Blue Sky  ***

Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 647 647

Fax:            (84-33) 647 648

Số phòng:   74

Giá (US$):   30-80

Khách sạn BMC-Thăng Long  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 8459 85/849 667

Fax:            (84-33) 845 744

Số phòng:   100

Giá (US$):   40-95

Khách sạn Bồng Lai 

Tổ 6, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 658

Fax:            (84-33) 846 171

Số phòng:   12

Giá (US$):   8

Khách sạn Bưu điện Hạ Long  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 890

Fax:            (84-33) 845 416

Số phòng:   112

Giá (US$):   70-150

Khách sạn Cây Tre Xanh 

Tổ 15, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 797

Fax:            (84-33) 847 787

Số phòng:   13

Giá (US$):   10

Khách sạn Công đoàn Hạ Long  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 780/ 846 781/ 846 782

Fax:            (84-33) 846 440

Số phòng:   115

Giá (US$):   30-40

Khách sạn Công Đoàn Than Việt Nam  ***

Trung tâm du lịch Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 738

Fax:            (84-33) 844 303

Số phòng:   50

Giá (US$):   25-35

Khách sạn Crown  ***

Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 646 999

Số phòng:   80

Khách sạn Địa Chất 

Đường du lịch(đường Hậu Cần), Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 234/845 785/846 132

Fax:            (84-33) 847 641

Số phòng:   45

Giá (US$):   20

Khách sạn Đoan Trang  

Tổ 12, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 953

Số phòng:   15

Giá (US$):   8

Khách sạn Đức Ngân 

35 Trần Quốc Tảng, Phường Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 826 959

Số phòng:   11

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Entity  **

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 127/ 846 424

Fax:            (84-33) 848 128

Số phòng:   22

Giá (US$):   10-20

Khách sạn Giao Tế Quảng Ninh 

Km4 đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 999

Fax:            (84-33) 847 465

Số phòng:   22

Giá (US$):   15

Khách sạn Hạ Long 1  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 321

Fax:            (84-33) 846 318

Số phòng:   23

Giá (US$):   50

Khách sạn Hạ Long 2  **

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 445

Fax:            (84-33) 846 317

Số phòng:   37

Giá (US$):   32

Khách sạn Hạ Long 3  **

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 316

Fax:            (84-33) 846 318

Số phòng:   56

Giá (US$):   25

Khách sạn Hạ Long 4 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 320

Số phòng:   67

Giá (US$):   10

Khách sạn Hạ Long Dream  ****

10, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 849 009/ 844 288

Fax:            (84-33) 844 855

Số phòng:   184

Giá (US$):   108-278

Khách sạn Hạ Long Heritage  ****

88 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 888

Fax:            (84-33) 846 999

Số phòng:   101

Giá (US$):   70-150

Khách sạn Hạ Long Pearl  ****

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 640 888

Fax:            (84-33) 640 999

Số phòng:   181

Khách sạn Hạ Long Plaza  ****

8 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 810 - 19

Fax:            (84-33) 846 867

Số phòng:   200

Giá (US$):   70-350

Khách sạn Hạ Long Xanh 

Tổ 2, Khu 3, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 376

Số phòng:   16

Giá (US$):   8

Khách sạn Hà Nội 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 909

Số phòng:   17

Giá (US$):   10

Khách sạn Hải Hà 

83 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 590

Số phòng:   20

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Hải Long 

Tổ 6, Khu 2B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 378

Fax:            (84-33) 846 171

Số phòng:   24

Giá (US$):   8

Khách sạn Hải Tân 

Tổ 3B, Khu 2A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 794

Số phòng:   11

Giá (US$):   6

Khách sạn Hải Yến 

57 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 126

Fax:            (84-33) 845 568

Số phòng:   14

Giá (US$):   10

Khách sạn Halong Pearl 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 640 888

Fax:            (84-33) 640 999

Số phòng:   181

Khách sạn Hồ Tây 

2 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 620

Số phòng:   12

Giá (US$):   8-12

Khách sạn Hoa Phượng 

68 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 743

Số phòng:   13

Giá (US$):   8

Khách sạn Hoàng Gia 

1A Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 451

Fax:            (84-33) 846 451

Số phòng:   18

Giá (US$):   8

Khách sạn Hoàng Hà  **

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 844

Fax:            (84-33) 844 845

Số phòng:   45

Giá (US$):   15-18

Khách sạn Hoàng Lan 

15-17 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 504

Fax:            (84-33) 846 712

Số phòng:   15

Giá (US$):   10

Khách sạn Hoàng Thảo 

110-112 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 703

Fax:            (84-33) 846 923

Số phòng:   12

Giá (US$):   5-8

Khách sạn Hồng Gai 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 258

Fax:            (84-33) 847 685

Số phòng:   47

Giá (US$):   15-22

Khách sạn Hồng Hải 

425 Lê Thánh Tông, Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 825 179

Fax:            (84-33) 823 436

Số phòng:   32

Giá (US$):   20-30

Khách sạn Hồng Hạnh 

Tổ 12, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 488

Số phòng:   17

Giá (US$):   6

Khách sạn Hồng Hoa 

Khu 3, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 014

Fax:            (84-33) 846 601

Số phòng:   29

Giá (US$):   8-15

Khách sạn Hồng Minh 

21A  Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 643

Fax:            (84-33) 846 733

Số phòng:   22

Giá (US$):   10

Khách sạn Hồng Ngọc 

36A Lê Thánh Tông, Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 826 369

Số phòng:   30

Khách sạn Hương Hà 

22 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 308

Fax:            (84-33) 845 779

Số phòng:   16

Giá (US$):   8

Khách sạn Hương Hải Junk 

1 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 042

Fax:            (84-33) 846 263

Số phòng:   16

Khách sạn Hữu Nghị 

Tổ 15, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 314

Fax:            (84-33) 845 182

Số phòng:   18

Giá (US$):   15-18

Khách sạn Kiều Anh 

Tổ 3, Khu, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 382

Số phòng:   15

Giá (US$):   8

Khách sạn Kim Cương 

46 - 48 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 808

Số phòng:   15

Giá (US$):   8

Khách sạn Linh Đan 

Tổ 12, Khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 025

Fax:            (84-33) 844 412

Số phòng:   18

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Mai Oanh 

20 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 194

Số phòng:   10

Giá (US$):   8

Khách sạn Mạnh Cường 

79 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 342

Số phòng:   12

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Minh Trang 

102 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 379

Fax:            (84-33) 846 179

Số phòng:   11

Giá (US$):   8

Khách sạn Mithrin  ****

Đường Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 090

Fax:            (84-33) 841 770

Số phòng:   88

Giá (US$):   66-125

Khách sạn Nam Phương 

42 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 454

Fax:            (84-33) 845 454

Số phòng:   12

Giá (US$):   10

Khách sạn Nàng Hương 

59 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 400

Fax:            (84-33) 846 226

Số phòng:   12

Giá (US$):   8

Khách sạn Ngọc Lan 

Tổ 4, Khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 954

Fax:            (84-33) 844 955

Số phòng:   25

Giá (US$):   10

Khách sạn Ngọc Mai 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 123

Fax:            (84-33) 847 868

Số phòng:   36

Khách sạn Ngọc Phượng 

59 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 653

Số phòng:   18

Giá (US$):   10

Khách sạn Nữ Hoàng (VOSA Quảng Ninh) 

70 Lê Thánh Tông, Phường Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 826 383/ 826 193

Fax:            (84-33) 827 268

Số phòng:   10

Giá (US$):   10

Khách sạn Phương Nam 

11 Lê Thánh Tông, Phường Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 827 242

Fax:            (84-33) 828 687

Số phòng:   20

Giá (US$):   9-14

Khách sạn Phượng Vĩ 

25 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 595

Fax:            (84-33) 846 595

Số phòng:   12

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Quang Linh 

63 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 379

Fax:            (84-33) 845 017

Số phòng:   16

Giá (US$):   10

Khách sạn Quốc Cường 

48 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 743

Số phòng:   13

Giá (US$):   8

Khách sạn Sài Gòn Hạ Long  ****

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 845/48 - 844 802/05

Fax:            (84-33) 845 849 / 844 806

Số phòng:   228

Giá (US$):   58-980

Khách sạn Sao Biển 

Tổ 19, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 448

Fax:            (84-33) 844 448

Số phòng:   23

Giá (US$):   6

Khách sạn Sao Mai 

88 Vườn Đào, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 256

Số phòng:   36

Giá (US$):   10

Khách sạn Suối Mây 

8 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 473

Fax:            (84-33) 846 473

Số phòng:   20

Giá (US$):   8

Khách sạn Suối Mơ  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 072/ 846 381

Fax:            (84-33) 846 729

Số phòng:   45

Giá (US$):   10-20

Khách sạn Thái Hà 

58 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 851

Fax:            (84-33) 846 850

Số phòng:   29

Giá (US$):   12-15

Khách sạn Thái Hoa 

264 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 477

Số phòng:   14

Giá (US$):   10

Khách sạn Thăng Long 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 458

Fax:            (84-33) 845 744

Số phòng:   41

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Thanh An 

100 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 959

Fax:            (84-33) 846 959

Số phòng:   22

Giá (US$):   10

Khách sạn Thanh Bình 

Tổ 9, Khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 592

Số phòng:   20

Giá (US$):   6-10

Khách sạn Thành Công 

Tổ 15, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 972

Fax:            (84-33) 846 972

Số phòng:   14

Giá (US$):   10-12

Khách sạn Thành Đông 

63 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 268

Số phòng:   9

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Thanh Nhàn 

Tổ 9, Khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 974

Fax:            (84-33) 846 194

Số phòng:   18

Giá (US$):   10++

Khách sạn Thanh Niên 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 715

Fax:            (84-33) 845 739

Số phòng:   14

Giá (US$):   12

Khách sạn Thế Kỷ Mới 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 688

Fax:            (84-33) 844 314

Số phòng:   12

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Thiên Trang 

19 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 634

Số phòng:   8

Giá (US$):   6-8

Khách sạn Thôn Vỹ 

106 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 463

Số phòng:   14

Giá (US$):   5-7

Khách sạn Thương Trang 

Tổ 12 Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 466

Fax:            (84-33) 846 806

Số phòng:   12

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Thùy Dương 

20 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 137

Số phòng:   12

Giá (US$):   10-12

Khách sạn Tiên Long 

Đường Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 372

Fax:            (84-33) 844 268

Số phòng:   40

Giá (US$):   8-20

Khách sạn Tommy 

Tổ 3, Khu 2A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 834

Số phòng:   12

Giá (US$):   10

Khách sạn Trống Vàng (Lecoq) 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 146/ 844 148

Fax:            (84-33) 844 147

Số phòng:   18

Giá (US$):   15-22

Khách sạn Tuấn Thanh 

Tổ 11, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 477

Số phòng:   10

Giá (US$):   7-8

Khách sạn Vân Anh 

Tổ 6, Khu 1, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 618

Fax:            (84-33) 847 618

Số phòng:   15

Giá (US$):   8

Khách sạn Vân Hải  **

32 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 403

Fax:            (84-33) 846 115

Số phòng:   67

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Vân Hải II  ***

8 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 834

Fax:            (84-33) 846 115

Số phòng:   80

Khách sạn Vân Long 

Tổ 12, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 331

Số phòng:   15

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Vạn Xuân 

Tổ 4, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 626

Fax:            (84-33) 844 170

Số phòng:   16

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Việt Hải  **

30 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 699

Fax:            (84-33) 845 704

Số phòng:   25

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Việt Nhật 

66 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 175

Fax:            (84-33) 846 175

Số phòng:   12

Giá (US$):   8

Khách sạn Việt Phương 

5 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 493

Fax:            (84-33) 846 493

Số phòng:   11

Giá (US$):   8

Khách sạn Việt Tiến 

32 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 978

Số phòng:   9

Giá (US$):   6

Khách sạn Vinaly 1 

Tổ 11, khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 694

Fax:            (84-33) 844 070

Số phòng:   22

Giá (US$):   10

Khách sạn Vinaly 2 

65 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 576

Số phòng:   10

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Vịnh Hạ Long  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 209/ 845 211

Fax:            (84-33) 846 856

Số phòng:   42

Giá (US$):   55-105

Khách sạn Vườn Đào  **

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 427

Fax:            (84-33) 846 287

Số phòng:   76

Giá (US$):   12-18Comments