Khách sạn tại Hà Giang


 Khách sạn Công Đoàn  *

Phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 867 057

Số phòng:        20

Khách sạn Hà Dương  **

Tổ 2, phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 862 555

Số phòng:        30

Khách sạn Hoa Long 

Tổ 4, phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 868 989

Fax:                 (84-19) 866 406

Số phòng:        15

Khách sạn Hoàng Anh  **

Phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 863 558

Fax:                 (84-19) 863 558

Số phòng:        25

Khách sạn Hoàng Ngọc

Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 856 020

Fax:                 (84-19) 856 020

Giá (US$):        10

Khách sạn Phương Đông  **

Tổ 19, phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 866 979

Fax:                 (84-19) 867 499

Số phòng:        17

Giá (US$):        15-25

Khách sạn Sao Mai  ***

Tổ 2, phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 863 019

Fax:                 (84-19) 863 147

Số phòng:        20

Khách sạn Thuỳ Dung  **

Phường Minh Khai, Tx. Hà Giang, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 862 259

Fax:                 (84-19) 867 429

Số phòng:        20

Khách sạn Việt Trung  **

Phường Minh Khai, Tx. Hà Giang, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 868 403

Fax:                 (84-19) 863 694

Số phòng:        20

Khách sạn Yên Biên  **

Phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang, Hà Giang

Tel:                  (84-19) 868 229

Số phòng:        45

Giá (US$):        18-30

 


Comments