Khách sạn tại Điện Biên


 Huyện Điện Biên

Nhà khách Nhà máy Bia 

Số 62 phố 11, phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 824 635

Fax:            (84-23) 825 576

Số phòng:   10

Nhà nghỉ Hồ Pá Khoang 

Xã Mường Phăng, huyện Điện Biên

Tel:             (84-23) 926 552

Nhà nghỉ Suối nước nóng Hue Pe 

Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên

Tel:             (84-23) 829 763

Fax:            (84-23)

Số phòng:   5

 

Thành phố Điện Biên Phủ

Khách sạn ASEAN 

Phố 5, Phường Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 735 204

Fax:            (84-23) 826 733

Số phòng:   41

Khách sạn Bình Long 

Phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 824 345

Fax:            (84-23) 824 345

Số phòng:   14

Khách sạn Bình Long 

429 Phố 4, Phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 824 345

Fax:            (84-23) 824 345

Số phòng:   16

Khách sạn Cảng hàng không Điện Biên 

Phố 2, Phường Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 825 052

Fax:            (84-23) 826 060

Số phòng:   17

Khách sạn Công Đoàn  **

374 Phố 7/5, phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 824 841

Fax:            (84-23) 824 319

Số phòng:   90

Giá (US$):   20

Khách sạn Công ty Sách - Thiết bị trường học Điện Biên  

Phố 7, Phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 825 877

Fax:            (84-23) 827 437

Số phòng:   21

Khách sạn Công ty Xổ Số Kiến Thiết 

Phố 13, phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 825 789

Fax:            (84-23) 825 931

Số phòng:   21

Khách sạn Điện Biên Phủ - Hà Nội  **

279A, đường 7/5, phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 825 103/ 830 780

Fax:            (84-23) 826 290

Số phòng:   32

Giá (US$):   15-25

Khách sạn Hoa Hồng 

Phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 825 608

Số phòng:   20

Khách sạn Hoàng Hoa 

27 Hoàng Văn Nô, huyện Điện Biên

Tel:             (84-23) 925 196

Số phòng:   10

Khách sạn Mây Hồng 

Phố 1, Phường Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 726 300

Số phòng:   13

Khách sạn Mường Thanh  **

Phố 25, phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 810 043

Fax:            (84-23) 810 713

Số phòng:   70

Khách sạn Sân bay Điện Biên Phủ 

Phường Nam Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 825 052

Số phòng:   20

Giá (US$):   10

Khu du lịch sinh thái Him Lam 

Tổ dân phố 6, phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 811 999

Fax:            (84-23) 811 369

Số phòng:   120

Giá (US$):   15-30

Nhà khách Ngân Hàng Đầu Tư 

Phố 7/5, phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ

Tel:             (84-23) 825 825

Fax:            (84-23) 826 016

Số phòng:   15


Huyện Tuần Giáo

Khách sạn Tuần Giáo 

Thị trấn huyện Tuần Giáo

Tel:             (84-23) 862 613

Số phòng:   16

 


Comments