Khách sạn tại Đà Lạt


 Biệt thự Hằng Nga 

3 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 070

Fax:            (84-63) 831 480

Số phòng:   10

Giá (US$):   19-84

Khách sạn Á Đông 

65 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 724

Fax:            (84-63) 822 988

Số phòng:   44

Giá (US$):   8-22

Khách sạn Anh Đào  **

50-52 Hoà Bình, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 384

Fax:            (84-63) 823 570

Số phòng:   30

Giá (US$):   15-30

Khách sạn Bông Hồng  *

73 Đường 3/2, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 518/ 828 724

Fax:            (84-63) 833 301

Số phòng:   38

Giá (US$):   10-25

Khách sạn Cấm Đô  ***

81 Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 732

Fax:            (84-63) 830 273

Số phòng:   56

Khách sạn Cảng Sài Gòn 

11 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 521/ 823 987

Fax:            (84-63) 833 053

Số phòng:   26

Khách sạn Châu Âu (Europe)  *

76 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 870

Fax:            (84-63) 824 488

Số phòng:   15

Giá (US$):   10++

Khách sạn Đà Lạt Victory Villars 

6 Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 549 531

Số phòng:   20

Giá (US$):   6-15

Khách sạn Đại Lợi  **

3A Bùi Thị Xuân, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 837 151

Fax:            (84-63) 837 474

Số phòng:   39

Khách sạn Dầu khí Vietsovpetro 

7 Hùng Vương, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 833 077

Fax:            (84-63) 833 088

Khách sạn Dinh 2  **

12 Trần Hưng Đạo, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 821 219

Fax:            (84-63) 825 885

Số phòng:   24

Giá (US$):   30-40

Khách sạn Đồng Nai 

4H Bùi Thị Xuân, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 837 905

Khách sạn Du lịch Công Đoàn 

1 Yesin, Phường 10, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 173/822 186

Fax:            (84-63) 825 329

Số phòng:   50

Giá (US$):   8-13

Khách sạn Đường Sắt 

1 Quang Trung, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 667

Khách sạn Duy Tân  **

83 Đường 3 tháng 2, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 823 564/ 822 216

Fax:            (84-63) 823 677

Số phòng:   39

Giá (US$):   30-40

Khách sạn Empress Đà Lạt 

5 Nguyễn Thái Học, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 833 888

Fax:            (84-63) 829 399

Số phòng:   20

Giá (US$):   25-63

Khách sạn Golf I  **

11 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 824 082

Fax:            (84-63) 824 945

Số phòng:   36

Giá (US$):   30-45

Khách sạn Golf II  **

114 Đường 3 tháng 2, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 826 031

Fax:            (84-63) 820 532

Số phòng:   37

Giá (US$):   25-35

Khách sạn Golf III  ***

4 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 826 042

Fax:            (84-63) 830 396

Số phòng:   78

Giá (US$):   45-100

Khách sạn Hải Sơn  *

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 622/ 822 379

Fax:            (84-63) 822 623

Số phòng:   56

Giá (US$):   10-20

Khách sạn Hàng Không  **

40 Hồ Tùng Mậu, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 831 368

Fax:            (84-63) 831 361

Số phòng:   26

Khách sạn Hoà Bình 

64 Trương Công Định, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 787/ 822 982

Fax:            (84-63) 834 223

Số phòng:   25

Giá (US$):   6-12

Khách sạn Hoa Lan 

11A/2 Lê Quý Đôn, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 826 050

Khách sạn Hoàng Tử  *

2 Triệu Việt Vương, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 829 926

Fax:            (84-63) 831 514

Số phòng:   26

Giá (US$):   10-20

Khách sạn Hồng Phước 

26B Hai Bà Trưng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 825 265

Số phòng:   17

Khách sạn Hồng Vân  *

45B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 717

Fax:            (84-63) 836 759

Số phòng:   30

Giá (US$):   20

Khách sạn HP  **

2B Lê Hồng Phong, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 607

Fax:            (84-63) 837 222

Số phòng:   20

Giá (US$):   12-32

Khách sạn Hướng Dương 

1 B1 Hải Thượng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 835 750

Fax:            (84-63) 835 750

Số phòng:   14

Khách sạn Lâm Nghiệp 

16 Hùng Vương, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 417

Khách sạn Lâm Sơn 

5 Hải Thượng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 362

Fax:            (84-63) 815 705

Số phòng:   23

Khách sạn Lavy  **

2B Lữ Gia, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 825 465

Fax:            (84-63) 825 466

Số phòng:   37

Khách sạn Ly La  *

18A Nguyễn Chí Thanh, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 834 540

Fax:            (84-63) 835 940

Số phòng:   12

Khách sạn Mimosa 

170 Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 656

Fax:            (84-63) 832 275

Số phòng:   25

Giá (US$):   6-12

Khách sạn Minh Tâm  *

20 Khe Xanh, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 447

Fax:            (84-63) 824 420

Số phòng:   45

Giá (US$):   15-35

Khách sạn Ngân Hàng 

3 Bà Triệu, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 733

Số phòng:   31

Khách sạn Ngân hàng Nông Nghiệp 1 

5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 826 336

Khách sạn Ngọc Lan  **

42 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 823 522/ 822 136

Fax:            (84-63) 824 032

Số phòng:   35

Giá (US$):   13-28

Khách sạn Ngọc Linh 

12A Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 864 560

Số phòng:   16

Khách sạn NovoTel Dalat  ****

7 Trần Phú, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 825 777

Fax:            (84-63) 825 888

Số phòng:   144

Giá (US$):   40-110

Khách sạn Phú Hòa 

16 Tăng Bạt Hổ, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 194

Fax:            (84-63) 834 223

Số phòng:   36

Giá (US$):   6-12

Khách sạn Phước Đức 

4 Khu Hòa Bình, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 200

Fax:            (84-63) 836 184

Số phòng:   40

Khách sạn Sai Gon Ship 

9A Lữ Gia, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 824 098

Số phòng:   25

Khách sạn SofiTel Dalat Palace  *****

12 Trần Phú, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 825 444

Fax:            (84-63) 825 666

Số phòng:   43

Giá (US$):   110-450

Khách sạn Tân Thanh  *

17 Lê Đại Hành, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 962

Fax:            (84-63) 835 826

Số phòng:   45

Khách sạn Thái Bình Dương  *

9 Bùi Thị Xuân, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 824 726

Số phòng:   28

Khách sạn Thắng Lợi 

3C Bùi Thị Xuân, phường 2, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 510 670

Fax:            (84-63) 510 670

Số phòng:   30

Giá (US$):  

Khách sạn Thành An 

5 Hà Huy Tập, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 828 407

Fax:            (84-63) 821 032

Số phòng:   12

Khách sạn Thanh Bình  *

40 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 909

Fax:            (84-63) 827 296

Số phòng:   42

Giá (US$):   5-15

Khách sạn Thanh Thế 

117 Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 822 180/ 520 639

Fax:            (84-63) 832 275

Số phòng:   27

Giá (US$):   22

Khách sạn Thuận Lâm  *

20 Nguyễn Du, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 826 039

Fax:            (84-63) 820 590

Số phòng:   16

Khách sạn Việt Hoàng 

21 Tăng Bạt Hổ, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 826 022

Fax:            (84-63) 826 449

Khu du lịch Hoàng Anh Đà Lạt 

3 Nguyễn Du, Tp. Đà Lạt

Tel:             (84-63) 810 826/810 961

Fax:            (84-63) 549 036

Số phòng:   250

Giá (US$):   65-150

Khu du lịch Madagui 

Km 152 Quốc lộ 20, huyện Dahuoai

Tel:             (84-63) 876 681

Fax:            (84-63) 876 683

 


Comments