Khách sạn tại Cát Bà


 Khách sạn Anh Tuấn  *

Tổ 19 Khu 4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 296

Số phòng:   15

Khách sạn Các Hoàng Tử  **

Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 899

Fax:            (84-31) 3 887 666

Số phòng:   80

Giá (US$):   20-40

Khách sạn Cat Ba Plaza  **

Cảng Cá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 129

Fax:            (84-31) 3 887 729

Số phòng:   40

Giá (US$):   13-20

Khách sạn Giếng Ngọc  *

Cảng Cá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 243

Fax:            (84-31) 3 888 461

Số phòng:   60

Giá (US$):   13-16

Khách sạn Holiday View 

Đường 1/4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 887 200

Fax:            (84-31) 3 887 208

Số phòng:   120

Giá (US$):   30-70

Khách sạn Hướng Dương 1 

Cảng Cá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 429

Fax:            (84-31) 3 888 451

Số phòng:   60

Giá (US$):   18

Khách sạn Mặt Trời và Biển  **

Tổ 19, khu 4, Cảng Cá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 315/ 3 887 766

Fax:            (84-31) 3 888 475

Số phòng:   32

Giá (US$):   12-25

Khách sạn Phú Gia 1  *

Cảng Cá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 192

Fax:            (84-31) 3 888 193

Số phòng:   10

Giá (US$):   6-10

Khách sạn Phú Gia 2  *

Cảng Cá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 376

Fax:            (84-31) 3 888 193

Số phòng:   15

Giá (US$):   4-8

Khách sạn Thảo Minh  *

Cảng Cá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 408

Số phòng:   32

Khách sạn Tiến Thắng 

Cảng Cá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 568

Khách sạn Trà My  **

Tổ 19 Khu IV, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 650

Số phòng:   16

Khách sạn Vân Anh  **

Cảng Cá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 201

Số phòng:   20

Khách sạn Viễn Đông  *

Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 888 555

Fax:            (84-31) 3 887 565

Số phòng:   25

Giá (US$):   7-15

Khu du lịch Cat Ba Sunrise 

Bãi biển Cát Cò 3, Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 887 360

Fax:            (84-31) 3 887 365

Khu du lịch Cát Bà Water Park 

Bãi tắm Cát Cò 1, Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải

Tel:             (84-31) 3 688 686

Fax:            (84-31) 3 688 989

 


Comments