Tàu tuyến Sài Gòn - Nha Trang

GIỜ TÀU TUYẾN SÀI GÒN - NHA TRANG


TÊN GASE2SE4SE6SE8TN2
SÀI GÒN19:0023:0015:4506:2510:05
BIÊN HOÀ19:3916:2407:0410:48
BÌNH THUẬN19:0409:4214:14
THÁP CHÀM21:2011:5516:42
NHA TRANG02:3105:3323:4913:2318:24

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE2

( Xuất phát tại Sài Gòn lúc 19h00 )

thực hiện từ 0 giờ 01/08/2013

Giá vé không bao gồm tiền ăn.

Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé tận nhà.

Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly  dịch vụ là 30.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà có cự ly từ 5km - 10km = 50.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh  ngoài Hà Nội giá theo thỏa thuận.

(Đơn vị tính: 1000đồng/vé)

TÊN GANGỒI MỀM ĐIỀU HÒANẰM KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 1NẰM KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 2NẰM KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 3NẰM KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 1NẰM KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 2
SÀI GÒN

BIÊN HÒA
649585739794
LONG KHÁNH
8512511397128124
BÌNH THUẬN
130190170147195190
THÁP CHÀM
236347312270356345
NHA TRANG
406598538463614595

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE4

( Xuất phát tại Sài Gòn lúc 23h00 )

thực hiện từ 0 giờ 01/08/2013

Giá vé không bao gồm tiền ăn.

Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé tận nhà.

Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly  dịch vụ là 30.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà có cự ly từ 5km - 10km = 50.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh  ngoài Hà Nội giá theo thỏa thuận.

Đơn vị tính: 1000đồng/vé

TÊN GANGỒI MỀM ĐIỀU HOÀNẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 6 TẦNG1NẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 6 TẦNG 2NẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 6 TẦNG 3NẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 4 TẦNG 1NẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 4 TẦNG 2
BÌNH THUẬN240360325280370360
NHA TRANG415623560480640620

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE8

(Xuất phát tại Sài Gòn lúc 6h15)

thực hiện từ 0h ngày 01/08/2013

Giá vé không bao gồm tiền ăn.

Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé tận nhà.

Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly  dịch vụ là 30.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà có cự ly từ 5km - 10km = 50.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh  ngoài Hà Nội giá theo thỏa thuận.

Đơn vị tính: 1000đồng/vé

 

TÊN GANGỒI CỨNGNGỒI CỨNG ĐIỀU HÒANGỒI MỀMNGỒI MỀM ĐIỀU HÒAKHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 1KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 2KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 3KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 1KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 2
BIÊN HÒA
283330406053466058
LONG KHÁNH
435046649082709390
BÌNH THUẬN
5767608412010894
124120
THÁP CHÀM
708275103148133115150147
NHA TRANG
8710293128183165143188182

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE6

( Xuất phát từ Sài Gòn lúc 9h00 )

Thực hiện từ 0h ngày 1/8/2013

Giá vé không bao gồm tiền ăn.

Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé tận nhà.

Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly  dịch vụ là 30.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà có cự ly từ 5km - 10km = 50.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh  ngoài Hà Nội giá theo thỏa thuận.

Đơn vị tính: 1000đ/vé

 

TÊN GANGỒI CỨNGNGỒI CỨNG ĐIỀU HÒANGỒI MỀMNGỒI MỀM ĐIỀU HÒAKHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 1KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 2KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 3KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 1KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 2
BIÊN HÒA
283330406053466058
LONG KHÁNH
435046649082709390
BÌNH THUẬN
5767608412010894
124120
THÁP CHÀM
708275103148133115150147
NHA TRANG
8710293128183165143188182
Comments