Tàu địa phương từ Hà Nội

 

Tàu 2057

Tàu 2058

Ga đi

Giờ đi

Ga đến

Giờ đến

Ga đi

Giờ đi

Ga đến

Giờ đến

Yên Viên

04:55

Từ Sơn

05:06

Hạ Long

13:30

Yên Cư

13:55

Yên Viên

04:55

Lim

05:21

Hạ Long

13:30

Uông Bí

14:41

Yên Viên

04:55

Bắc Ninh

05:35

Hạ Long

13:30

Yên Dưỡng

14:53

Yên Viên

04:55

Thị Cầu

05:48

Hạ Long

13:30

Mạo Khê

15:13

Yên Viên

04:55

Sen Hồ

06:05

Hạ Long

13:30

Đông Triều

15:43

Yên Viên

04:55

Bắc Giang

06:24

Hạ Long

13:30

Chí Linh

16:05

Yên Viên

04:55

Phố Tráng

06:46

Hạ Long

13:30

Cẩm Lý

16:25

Yên Viên

04:55

Kép

07:10

Hạ Long

13:30

Lan Mẫu

16:50

Yên Viên

04:55

Bảo Sơn

07:40

Hạ Long

13:30

Bảo Sơn

17:16

Yên Viên

04:55

Lan Mẫu

08:00

Hạ Long

13:30

Kép

17:32

Yên Viên

04:55

Cẩm Lý

08:37

Hạ Long

13:30

Phố Tráng

18:03

Yên Viên

04:55

Chí Linh

09:01

Hạ Long

13:30

Bắc Giang

18:22


Comments