Giờ tàu Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt SNT12

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Sài Gòn

0

20:30

20:30

Biên Hoà

29

21:12

21:09

Bình Thuận

175

00:24

00:18

Tháp Chàm

318

03:57

03:54

Nha Trang

411

05:37

05:37

Comments