Giờ tàu Bắc Nam SE13

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội

0

08:25

08:25

Phủ Lý

56

09:33

09:30

Nam Định

87

10:12

10:09

Ninh Bình

115

10:48

10:45

Thanh Hoá

175

12:56

12:17

Vinh

319

15:37

15:25

Đồng Lê

436

18:13

18:10

Đồng Hới

522

20:24

20:04

Đông Hà

622

22:35

22:32

Huế

688

00:26

00:09

Đà Nẵng

791

04:11

03:51

Quảng Ngãi

928

07:51

07:27

Diêu Trì

1096

11:48

11:28

Nha Trang

1315

16:33

16:08

Bình Thuận

1551

20:51

20:48

Sài Gòn

1726

02:10

02:10

 

Comments