Viet Care Travel cung cấp các tour du lịch ghép đoàn khởi hành khởi hành hàng ngày: Các tour như “ Du lịch tham quan Hà Nội, chùa Hương, cố đô Hoa Lư – Tam Cốc 1 ngày, tour du lịch Sapa 3 đêm 2 ngày, 4 đêm 3 ngày, tour leo fansipan, du lịch Hạ Long 1 ngày, Hạ Long ngủ tàu hay khách sạn tại Tuần Châu hoặc Cát Bà 2 ngày, 3 ngày”.  Các tour ghép đoàn khởi hành hàng ngày từ Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, các tour du lịch nước ngoài, các dịch vụ du lịch đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vé tàu lửa,… Quý khách liên hệ tư vấn du lịch

Holine: 0914425788 / 0936697357 Mr Lương

Email: info@vietcaretravel.vn  


 
Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 1,750,000VNĐ

Khuyến mại từ: 1,250,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 1,950.000VNĐ

Khuyến mại từ: 950,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: .2,299,00VNĐ 

Khuyến mại từ: 1,779,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vnLoại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 1,690.000VNĐ 

Khuyến mại từ960,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 600.000VNĐ 

Khuyến mại từ:450,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn

Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 550.000 VNĐ 

Khuyến mại từ:520,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 550.000 VNĐ 

Khuyến mại từ: 520,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 650.000 VNĐ 

Khuyến mại từ530,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vnLoại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 3,550.000 VNĐ 

Khuyến mại từ: 3,289,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 8,500.000VNĐ

Khuyến mại/ đôi: 6,898,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 12,500.000VNĐ 

Khuyến mại/ đôi: 9,989,000 VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vnLoại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 15,800.000VNĐ 

Khuyến mại/ đôi: 12,989,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 1,689,00 VNĐ 

Khuyến mại từ: 1,389,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn

Du lịch Hạ Long- Tuần Châu- Yên Tử 2 ngày

Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 2,31-.000 VNĐ 

Khuyến mại từ: 1,789,000 VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 3,675.000 VNĐ 

Giá khuyến mại từ: 2,889,000 VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 2,625,009VNĐ 

Khuyến mại từ: 1,789,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn

 


Loại tourGhép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 2,589.000VNĐ

Khuyến mại từ: 2,289,000 VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 1,850.000VNĐ

Khuyến mại từ: 1,289,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 3,339,000VNĐ 

Khuyến mại từ:2,688,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 1,529,000VND

Khuyến mại từ1,299,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 690.000 VNĐ 

Khuyến mại từ: 540,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vnLoại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 730,000 VND

Khuyến mại từ: 550,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 00.000 VNĐ 

Khuyến mại từ: 1,080,000 VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn

Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 799.000 VNĐ 

Khuyến mại từ: 589,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 1.500.000 VNĐ 

Khuyến mại từ: 1,189,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ:,000VND

Khuyến mại từ: 980,00VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vnLoại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 5.500,000VND

Khuyến mại từ: 4,389,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


 Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 4,200.000VNĐ 

Khuyến mại từ: 3,489,000VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 4,500,000 VNĐ

Khuyến mại từ: 3,490,000 VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vnLoại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 990.000 VNĐ 

Khuyến mại từ: 882,000 VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 200.000 VNĐ 

Giá khuyến mại: 168,000 VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn


Loại tour: Ghép đoàn từ Hà Nội

Giá thị trường từ: 8,46,000VNĐ 

Khuyến mại từ: 735,000 VND

Liên hệ: 0914425788 / 0936697357

Email: info@vietcaretravel.vn

Comments